حقوق خبر
وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها 44

پایگاه خبری حقوق نیوز

44– بخشنامه در مورد عدم حضور وکلای دارای اختیار وکالت در توکیل در محاکم به عذر مریضی (شماره 17/4106 مورخ 14/4/1317)

44– بخشنامه در مورد عدم حضور وکلای دارای اختیار وکالت در توکیل در محاکم به عذر مریضی (شماره 17/4106 مورخ 14/4/1317)

بر طبق اطلاعاتی که رسیده است گاهی از اوقات پاره ای از .کلا عدلیه با داشتن اختیار وکالت در توکیل غیر، به بهانه ناخوشی و فرستادن گواهینامه پزشک در دادگاه حاضر نشده و خواستار تجدید وقت محاکمه می شوند.

چون این رویه قطع نظر از اینکه مخالف ماده 29 قانون وکالت است به منظور اساسی دولت در حسن جریان کارهای قضائی و تسریع در احقاق حق لطمه وارد می سازد این است بدین وسیله گوشزد می نماید که هرگاه در آینده نظیر چنین رفتاری از هر یک از وکلا عدلیه سر زند دادگاه ها مکلفند فوراً به دفتر کل وکلا اطلاع دهند و مقررات انتظامی درباره تخلف به طور شدید اجرا خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

قوانین خاص وکالت

وکالت در قوانین خاص دادرسی

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

 

منبع: مجموعه کامل مقررات وکالت - دکنر نصرالله قهرمانی -ابراهیم یوسفی محله

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقررات وکالت+ 0
مخالفم - 0

 

سرخط خبرها: