حقوق خبر
وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها 45

پایگاه خبری حقوق نیوز

45– بخشنامه به محاکم در مورد اهمال در انجام نمایندگی پارکه های انتظامی وکلا (شماره 17/8402 مورخ 25/7/1317)

با وجود بخشنامه شماره 16/19185/24417 مورخ 27/10/1316 غالباً مشاهده می شود که در پارکه ها و امنای صلحیه و مامورین صلح در اقدام به وظایف نمایندگی که از پارکه انتظامی وکلاء دارند تسریع ننموده موجبات تعویق کار را فراهم می کنند لزوماً تذکر می دهند که این وظیفه را نباید از امر فرعی خود فرض کرده و در انجام آن اهمال نمایند بلکه باید دستورهای پارکه نامبرده را بدون هیچ گونه تعلل و تاخیری به موقع اجرا گذارند و چنانچه در آینده مسامحه مشاهده شود متخلف تنبیه سخت خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

قوانین خاص وکالت

وکالت در قوانین خاص دادرسی

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

 

منبع: مجموعه کامل مقررات وکالت - دکنر نصرالله قهرمانی -ابراهیم یوسفی محله

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقررات وکالت+ 0
مخالفم - 0

 

سرخط خبرها: