حقوق خبر
وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها 47

پایگاه خبری حقوق نیوز

47 – ماده 23 آیین نامه قانون وکالت (شماره 18/5207 مورخ 30/4/1318)

ماده 23 – هیئت مندرج در ماده 22 مرکب است از رئیس دادگاه انتظامی و رئیس دادتان دادگاه وکلا و از دادگاه های عمومی رئیس و دادستان استان و رئیس و دادستان شهرستان در مرکز، رئیس و دادستان استان و رئیس و دادستان شهرستان و یک نفر از امنای دادگاه بخش یا کارمند علی البدل یا یکی از بازپرس ها به انتخاب رئیس دادگستری با رعایت تقدم رتبه برای مقر حوزه های شهرستان، امین دادگاه بخش برای مقر حوزه های دادگاه بخش و مامورین صلح برای مقر حوزه های بخشدار ها.

کفیل وزارت دادگستری – سروری

بیشتر بخوانید:

قوانین خاص وکالت

وکالت در قوانین خاص دادرسی

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

 

منبع: مجموعه کامل مقررات وکالت - دکنر نصرالله قهرمانی -ابراهیم یوسفی محله

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقررات وکالت+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: