حقوق خبر
وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها 49

پایگاه خبری حقوق نیوز

49- بخشنامه در مورد طولانی شدن روند رسیدگی های قضایی به واسطه معاذیر وکلاء (شماره 19367 مورخ 12/12/1319)

چون در اغلبب موارد جلسات دادگاه ها به علت مسافرت یا کسالت وکیل یا عنوان مذاکرات اصلاحی دعوت قبلی وکیل برای دادرسی در دادگاه ای دیگر و امثال این قبیل معاذیر تجدید شده و رسیدگی به تاخیر می افتد و این رویه با منظور سرعت جریان و پایان یافتن دعاوی منافات دارد آقایان وکلا باید تا بتوان [می توانند] از موجباتی که باعث تاخیر در کار می گردد احتراز نموده و در مواردی هم که مشاهده می کنند پرونده های متعلق به آنها از گردش عاد یافتاده و بدون جهت دچار تعویق شده است چگونگی را قبلا به رئیس کل دادگاه یا مقامات وابسته گزارش داده سرعت جریان کار را درخواست نمایند وگرنه مسئول شناخته شده مورد تعقیب انتظامی واقع خواهند شد.

اداره نظارت و روسا دادگاه ها و دادستان ها مکلف هستند در حسن اجرایاین دستور مراقبت نمایند و موارد تخلف را بی درنگ به دفتر کل بازرسی و سازمان وکلا دادگستری اطلاع بدهند که اقدام مقتضی به عمل آید.

بیشتر بخوانید:

قوانین خاص وکالت

وکالت در قوانین خاص دادرسی

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

 

منبع: مجموعه کامل مقررات وکالت - دکنر نصرالله قهرمانی -ابراهیم یوسفی محله

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقررات وکالت+ 0
مخالفم - 0

 

سرخط خبرها: