حقوق خبر

امحا در جرم جعل چیست(قسمت 3)

نظر به این که همواره اموری وجود دارد، که از چشم ما پنهان می باشند؛ در این روش بزرگنمایی و آگراندیسمان محل محو؛ تراشیده و خراشیده اموری آشکار می گردد، بدین معنی که ظهور نوشته های تراشیده شده به وسیله بزرگ نمایی از اشیا نامریی، ما را در امکان کشف وقوع محو، تراشیدگی یا خراشیدگی کمک می نماید

پایگاه خبری حقوق نیوز

امحا در جرم جعل چیست

بزرگ نمایی: نظر به این که همواره اموری وجود دارد، که از چشم ما پنهان می باشند؛ در این روش بزرگنمایی و آگراندیسمان محل محو؛ تراشیده و خراشیده اموری آشکار می گردد، بدین معنی که ظهور نوشته های تراشیده شده به وسیله بزرگ نمایی از اشیا نامریی، ما را در امکان کشف وقوع محو، تراشیدگی یا خراشیدگی کمک می نماید، بویژه هنگامی که بعد از امحا یا تراشیدن، الحاقی صورت گرفته شده باشد، این امور عبارتند از: نقطه ها، علایم، قطر و ابعاد خط، زوایا و اوصاف خط، برداشت قلم، تقاطع، اتصال کلمات، امتداد خطوط، آغاز کلمات، خطوط نهایی، ریزی و درشتی دوایر و ارتفاع حروف و تناسب آن ها، صافی سطح کاغذ و الیاف آن.

از دست رفتن جلای سطح کاغذ: هر مرکبی که در قسمت محو و تراشیدگی جاری می شود، بمحض اصابت قلم روی کاغذ نوشته های تراشیده شده از محل خود با خطوط دیگر سند از حیث ابعاد و طرز نوشتن اختلاف خواهند داشت، که با کمی دقت می توان آن را تشخیص داد، زیرا در اثر محو یا تراشیدن، الیاف کاغذ بهم خورده و سطح آن متخلخل می گردد و آنچه بعداً الحاق می شود، از نظر رنگ و قطر با سایر قسمت ها بوده و تشکیل نقطه های ریزی را داده و رنگ آن تیره و بدون برق و جلا می باشد و خطوط نوشته شده را به شکل مضرس و دندانه دار (به صورت پرهای پرندگان) جلوه گر می سازد؛ جاعل پس از تراشیدن سعی می کند، محل را صیقل دهد، ولی با بزرگنمایی و عکس گرفتن از محل عمل امحا روشن می گردد.

مشاهده از زیر ذره بین: هنگامی که به قصد محو کلمات مکتوب سطح کاغذ آسیب می بیند، الیاف سلولزی سطح آن بخش جدا شده، بخشی شکسته و بخشی به صورت دارای پرز در خواهد آمد، که با مهره کشیدن و صیقل دادن هم هرگز به صورت اول بر نخواهد گشت و این آثار زیر ذره بین کاملاً واضح قابل مشاهده است، که الیاف سلولزی آسیب دیده و کلمات و حروف الحاقی نیز به صورت مجزا جای بررسی دارد؛ از جمله وجود این حروف در محل آسیب دیده، مانند پر پرندگان با کناره ای مواج قابل رویت است.

سوزاندن : برتیلون برای کشف اسناد مظنون، شیوه سوزاندن را پیشنهاد کرده است، که برای حفظ سند کاری مشکل است ولی برای توضیح بیشتر به مبحث «سوختگی» مراجعه شود.

شیشه ای شدن: بمنظور تشخیص کاغذ مشکوک به محو، تراشیدن و خراشیدن آن را به نفت یا بنزین آغشته می نمایند، تا اگر تراشیدگی یا خراشیدگی داشت، بواسطه شیشه ای شدن بخش تراشیدن شده یا خراشیده شده نازکتر از بخش های دیگر نمودار می گردد.

نکات ایمنی: برای ایمنی بیشتر از پاک کردن متن سند، سفارش می شود، اسناد مهم را با روان نویس یا خودنویس بنویسند، تا از ضریب اطمینان بیشتری برخوردار باشد؛ و امکان جعل مشکل گردد. زیرا هنگامی که سندی با خودنویس یا روان نویس نوشته شده باشد، بخاطر این که جوهر آن ها رقیق می باشد و تا عمق کاغذ فرو می رود، کار را برای جعل از نوع پاک کردن مشکل می سازد. این در حالی است که جعل از نوع پاک کردن برای جوهر خودکار آسان تر است، زیرا جوهر خودکار با داشتن غلظت خاص به عمق کاغذ نفوذ نمی کند.

بیشتر بخوانید:

امحا در جرم جعل چیست(قسمت 1)

امحا در جرم جعل چیست(قسمت 2)

جعل و شروع به کلاهبرداری

جعل و مفهوم حقوقی آن (قسمت اول)

جعل و مفهوم حقوقی آن (قسمت دوم)

تقسیم جعل از نظر شکلی؛ جعل مادی و جعل معنوی

ادعای جعل، انکار و تردید در اسناد عادی چیست؟

اقسام جعل بر حسب شیوه عمل

اقسام جعل بر اساس تقسیم فنی

 

منبع: بررسی خطوط و امضاهای مشکوک به جعل به روش مقایسه ای - رضا قربانی

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقالات حقوقی

 + 0
مخالفم - 0

 

سرخط خبرها: