حقوق خبر
وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها 51

پایگاه خبری حقوق نیوز

51- آیین نامه موضوع ماده 122 قانون آیین دادرسی مدنی (شماره 20/9272/39779 مورخ 23/10/1320)

ماده 1 – دادخواست های به دیوان کشور و سایر دادگاه های مدنی و کیفری باید با پوشه باشد که در کانون وکلا تهیه می شود مگر درخواست هایی که بهای خواسته آنها تا پانصد ريال است که در این صورت برگ ها در پوشه های کاغذی که فعلاً معمول است بایگانی خواهد شد.

ماده 2 – کلیه وکالت نامه هایی که به دیوان کشور و سایر دادگاه های مدنی و کیفری داده می شود باید روی برگ هایی باشد که از طرف کانون وکلا تهیه شده و عبارت (مخصوص دادگاه) روی آن چاپ شده است مگر در موردی که وکالتنامه روی برگ های ثبتی تنظیم و در دفتر اسناد رسمی به ثبت رسیده و یا در جایی تنظیم شده که دسترسی به برگ های مخصوص نبوده در این صورت وکالتنامه روی کاغذ عادی تنظیم خواهد شد.

ماده 3 – متصدی دبیرخانه دادگاه ها باید پوشه و برگ های وکالتنامه را که کانون وکلا می فرستد تحویل گرفته رید بدهند و به بهایی که کانون تعیین می نماید بفروشد و همین که موجودی حاصل از فروش به صد ریال رسید به کانون تحویل داده رسید بگیرند و در هر ماه حساب فروش موجودی پوشه و وکالتنامه را روی برگ های مخصوص تهیه نموده به کانون بفرستند.

بیشتر بخوانید:

قوانین خاص وکالت

وکالت در قوانین خاص دادرسی

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

 

منبع: مجموعه کامل مقررات وکالت - دکنر نصرالله قهرمانی -ابراهیم یوسفی محله

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقررات وکالت+ 0
مخالفم - 0

 

سرخط خبرها: