حقوق خبر
وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها 52

بخشنامه به محاکم در مورد پذیرش وکلا خارج از لیست ارسالی دفتر کل بازرسی وکلا (شماره 20/7199/300639 مورخ 17/8/1320)

پایگاه خبری حقوق نیوز

52- بخشنامه به محاکم در مورد پذیرش وکلا خارج از لیست ارسالی دفتر کل بازرسی وکلا (شماره 20/7199/300639 مورخ 17/8/1320)

از قرار اطلاعی که رسیده در سال 1320-1319 بعضی از دادسراها و دادگاه بدون توجه به صورت اسامی وکلاوی که برای آن سال از طرف دفتر کل بازرسی وکلا تهیه و ارسال شده بوده، وکلائی را که در سال های پیش نامشان در صورت وکلاء ثبت بوده ولی در سیاهه 1319 نظر به تخلفی منظور نبوده و پروانه وکالت آنها صادر نشده بوده است پذیرفته اند. چون رویه برخلاف قانون و موجب اختلال نظم دادگاه ها می باشد، بنابراین خاطر نشان می گردد که باید از مداخلات و وکالت اشخاصی که نامشان در صورت ارسالی از طرف دفتر کل بازرسی و سازمان وکلا ذکر نمی شود جلوگیری نموده و مراتب به دفتر بازرسی اطلاع داده می شود و متخلفین از این دستور مورد تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.

بیشتر بخوانید:

قوانین خاص وکالت

وکالت در قوانین خاص دادرسی

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

 

منبع: مجموعه کامل مقررات وکالت - دکنر نصرالله قهرمانی -ابراهیم یوسفی محله

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقررات وکالت+ 0
مخالفم - 0

 

سرخط خبرها: