حقوق خبر
وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها 54

پایگاه خبری حقوق نیوز

54- اصلاح ماده 22 آیین نامه کانون وکلا (شماره 22-547 مورخ 5/2/1322)

ماده 22 آیین نامه کانون وکلا به شرح زیر اصلاح و ماده 23 و 24 آن نسخ می شود :

ماده 22 – هزینه کانون از درآمد بهای وکالت نامه و پوشه و دفاتر به نرخ هایی که از طرف هیئت مدیره کانون تعیین و به تصویب وزارت دادگستری می رسد تامین خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

قوانین خاص وکالت

وکالت در قوانین خاص دادرسی

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

 

منبع: مجموعه کامل مقررات وکالت - دکنر نصرالله قهرمانی -ابراهیم یوسفی محله

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقررات وکالت+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: