حقوق خبر
وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها 55

پایگاه خبری حقوق نیوز

55– اصلاح آیین نامه قانون وکالت (شماره 22/504 مورخ 7/2/1323)

آیین نامه قانونوالت به طریق ذیل اصلاح می شود :

شق 4 ماده 71 اضافه می شود :

4- حق الوکاله دعوی متقابل و جلب ثالث نصف میزانی است که در تعرفه بالا مقرر است.

شق 7 به ماده 73 اضافه می شود :

7- خسارت حق الوکاله سایر قرارهایی را که مستقلاً قابل پژوهش یا فرجام است دادگاه با رعایت حق الوکاله سایر قرارها تعیین مینماید.

ماده 75 – هزینه مسافرت وکلاء و کارگشایان مطابق تعرفه زیر است :

1- برای وکلا درجه اول و دوم کیلومتری ده ريال و روزی دویست و پنجاه ريال فوق العاده

2- برای وکلا درجه سوم و کارگشایان کیلومتری پنج ريال و روزی صدو پنج ريال فوق العاده

وزیر دادگستری

بیشتر بخوانید:

قوانین خاص وکالت

وکالت در قوانین خاص دادرسی

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

 

منبع: مجموعه کامل مقررات وکالت - دکنر نصرالله قهرمانی -ابراهیم یوسفی محله

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقررات وکالت+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: