حقوق خبر
وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها 56

پایگاه خبری حقوق نیوز

56- بخشنامه محاکم در مورد پروانه های وکالت (شماره 23/4677 مورخ 10/8/1323)

به کلیه دادسراهای شهرستان و دادگاه های بخش :

بر اثر پیشنهاد این اداره و تصویب مقام وزارت مقرر شده است که پروانه های پایه اول وکالت ده ساله و پروانه های پایه دوم و سوم و کارگشایی پنج ساله تهیه شود و برای اجرای این نظر پروانه هائی تهیه شده و قریباً صادر می شود.

پروانه وکلا و کارگشایان مقیم مرکز همه ساله به وسیله این اداره در صفحه مربوط به همان سال تمبر می شود مقتضی است اولاً مراتب را به کلیه آقایان وکلا و کارگشایان حوزه خود ابلاغ و متذکر شوید چهار قطعه عکس خود را که جدیداً تههی نموده باشند فوراً به این اداره ارسال دارند.

ثانیاً در شهریور هر سال صورت وکلا و کارگشایانی که پروانه آنها تمبر شده و نشده در دو ورقه به این اداره ارسال و پس از خاتمه شهریور به وسیله اعلام به دادگاه ها و سایر مراجع از وکالت کسانی که پروانه آنها تمبر نشده جلوگیری نمایند.

رئیس اداره کل بازرسی و سازکان وکلا دادگستری

بیشتر بخوانید:

قوانین خاص وکالت

وکالت در قوانین خاص دادرسی

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

 

منبع: مجموعه کامل مقررات وکالت - دکنر نصرالله قهرمانی -ابراهیم یوسفی محله

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقررات وکالت+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: