حقوق خبر
وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها 60

پایگاه خبری حقوق نیوز

60- بخشنامه وزارت دادگستری به محاکم در خصوص مطالبه پروانه سال 24-1323 (شماره 2780/16212 مورخ 8/5/1324)

چون اداره کل بازرسی و سازمان وکلاء به موجب بخشنامه 1578-14/3/1323 که در شماره 93 روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران درج شده به عموم وکلاء و کارگشایان مرکز و شهرستان ها اخطار نموده است که هر گاه وسایل صدور پروانه وکالت را تا پانزدهم تیرماه جاری فراهم ننماید از اول مرداد ماه در دادگاه ها و دادسراها و ادارت ثبت پذیرفته نخواهند شد و از طرفی ممکن است به واسطه پاره ای جهات وکلا بعضی از شهرستان ها موفق به ارسال وجه تمبر پروانه و عکس و قیمت جلد پروانه و غیر نشده باشند لذا مقتضی است :

اولاً – کلیه دادستان ها و در نقاطی که دادسرا تشکیل نشده روسا دادگاه بخش عموم وکلا حوزه خود این بخشنامه را ابلاغ نمایند و نسبت به کسانی که تا روز آخر مرداد 1324 پروانه در دست ندارند ولی موجبات صدور آن را فراهم نموده اند گواهی مشعر بر این مراتب مراتب بدهند.

ثانیاً – کلیه دادگاه ها و دادسرا ها و ادارات ثبت مکلفند از روز اول شهریور 1324 از وکلا پروانه سال 1323-1324 با گواهینامه که در بالا ذکر شد مطالبه و در صورت عدم ارائه از مداخله آنها در امر وکالت جلوگیری نمایند. وصول این بخشنامه را به اداره کل بازرسی و سازمان وکلا اعلام دارید.

از طرف وزیر دادگستری

بیشتر بخوانید:

قوانین خاص وکالت

وکالت در قوانین خاص دادرسی

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

 

منبع: مجموعه کامل مقررات وکالت - دکنر نصرالله قهرمانی -ابراهیم یوسفی محله

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقررات وکالت+ 0
مخالفم - 0

 

سرخط خبرها: