حقوق خبر
وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها 61

پایگاه خبری حقوق نیوز

61- اخطار به وکلاء و کارگشایان دادگستری مقیم در مرکز در خصوص تمدید پروانه های وکالت (شماره 24/2995 مورخ 22/5/1324)

چون اعتبار پروانه های وکالت وکارگشایی سال 23 . 24 در شهریور ماه سال جاری مقتضی می شود بنابراین به آقایان وکلا و کارگشایان اخطار می شود باری اینکه پروانه های صادر شده در 25 – 24 هم دارای اعتبار باشد لازم است هر یک از آقایان وکلا و کارگشایان مقدار تمبری که باید مطابق ماده 15 قانون وکالت به پروانه الصاق شود تهیه و منتهی از آخر شهریور ماه سال جاری به این اداره مراجعه نمایند تا به پروانه ای که در دست دارند الصاق و ابطال شود به متخلفین از انجام دستور بالا بر طبق شق 12 ماده 7 قانون یاد شده اجازه شغل وکالت داده نخواهد شد.

رئیس اداره کل بازرسی و سازمان وکلاء دادگستری

بیشتر بخوانید:

قوانین خاص وکالت

وکالت در قوانین خاص دادرسی

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

 

منبع: مجموعه کامل مقررات وکالت - دکنر نصرالله قهرمانی -ابراهیم یوسفی محله

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقررات وکالت+ 0
مخالفم - 0

 

سرخط خبرها: