حقوق خبر
وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها 64

پایگاه خبری حقوق نیوز

64– آیین نامه موضوع ماده 25 قانون وکالت (مصوب سال 1326)

نظر به ماده 25 قانون وکالت مقرر می دارد :

ماده 1- وکلا پایه دوم و سوم و کارگشایان دادگستری مکلفند در صورتی که برای انجام امور وکالتی منشی داشته باشند با پیوست نمودن رونوشت شناسنامه و چهار عدد عکس به قطع 7×5 سانتی متر منشی خود را به اداره کل بازرسی و سازمان وکلا دادگستری معرفی می نمایند.

ماده 2- وکلا پایه اول موظفند عضو تحریری خود را با شرایط مندرجه در ماده قبل به اداره مزبور معرفی نمایند.

ماده 3 – اداره کل بازرسی و سازمان وکلا دادگستری برای معرفی منشیان مذکور در مواد یک و دو این آیین نامه کارت تهیه و با قید هویت و الصاق عکس به منشیان تسلیم می دارد.

ماده 4 – در صورت اخراج منشی از نزد خود یا فوت او وکلا و کارگشایان باید ظرف 24 ساعت کتباً قسمت سازکان وکلا را مطلع نمایند.

ماده 5- متخلفین از مقررات بالا به مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا محکوم خواهند شد.

وزیر دادگستری

بیشتر بخوانید:

قوانین خاص وکالت

وکالت در قوانین خاص دادرسی

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

 

منبع: مجموعه کامل مقررات وکالت - دکنر نصرالله قهرمانی -ابراهیم یوسفی محله

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقررات وکالت+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: