حقوق خبر

تاریخچه شورای رقابت (قسمت 8)

در سال 2001، قانون رقابت فرانسه به کلی بازنگری شد و در قانونی با عنوان مقررات اقتصادی جدید، مدون شد.

 تاریخچه شورای رقابت (قسمت 8)
 

قانون جدید، روند رسیدگی و تصمیم گیری را تغییر داد و الزاماتی برای اعلام قبل از انجام ادغام مقرر نمود. ضمانت اجراها در این قانون سختگیرانه تر بود و مقرراتی برای معافیت نیز پیش بینی شده بود. همچنین مقامی تحت عنوان ریاست کل رقابت، مصرف و منع تقلب ایجاد شد که نشانگر اهمیت مفاهیم حقوق رقابت و تفاوت این موارد با پیشینه ی حقوق رقابت غیرمنصفانه در فرانسه بود.

آخرین تغییراتی که در حقوق رقابت فرانسه صورت پذیرفت، انحلال شورای رقابت و ایجاد «مقام رقابتی» بود. بر خلاف نظام قبلی که در آن اختیارات و صلاحیت ها بین شورای رقابت که نهاد مستقل بود و وزارت اقتصاد که مسئول مواردی همچون کنترل ادغام ها بود تقسیم شده بود، در نظام جدید همه ی وظایف  و اختیارات از تاریخ 9 مارس 2009 به مقام رقابتی واگذار شد. هرچند که وزیر اقتصاد نیز وقتی مقام رقابتی تصمیم نهایی را اتخاذ کرده باشد، حق اعمال صلاحیت در خصوص برخی ادغام های مربوط به نظم عمومی را دارد. پایه ی قانونی مقام رقابتی جدید فرانسه، نه یک فرمان که یک قانون مصوب مجلس است.

سایر کشور های اروپایی نیز تاریخچه ی مشابهی داشته اند. برای مثال، سوئد در 1925، لهستان در 1987، فنلاند در 1958، نروژ در 1953 و بلژیک در 1991 اولین قوانین رقابتی شان را به تصویب رساندند و اجرای این قوانین به ایجاد نهاد های ناظر بر رقابت در این کشور ها منجر شد.

ج) نظام رقابت جهان

وابستگی تجارت و رقابت کشور ها به یک دیگر و پیوستن اقتصاد کشور های مختلف به روند جهانی سازی اقتصاد، حقوق رقابت را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است. امروزه به دلیل جهانی شدن اقتصاد، موضوعاتی در زمینه ی رقابت مطرح می شود که فراتر از مرز های داخلی کشور هاست و نظام های رقابت ملی به دلیل محدودیت های موجود قادر به برخورد مؤثر با آن ها نیستند. در نتیجه بنگاه های اقتصادی قادر خواهند بود تا از تفاوت بین قوانین رقابتی در کشور های مختلف بهره جویند. این قبیل مشکلات، ضرورت و اهمیت ایجاد یک نظام رقابت در سطح جهانی را مطرح می سازد.

حال سوال اینجاست که وجود یک نظام رقابت جهانی تا چه اندازه ضروری است؟ آیا اصولا نهادی جهانی می تواند نظارت بر رقابت را همانند نهاد های ناظر بر رقابت ملی بر عهده بگیرد؟ به دلیل دخالت عناصر خارجی در اکثریت پرونده هایی که مربوط به شرکت های چند ملیتی هستند و با توجه به این واقعیت که بسیاری از ادله و اسناد در این گونه پرونده ها، خارج از مرز های یک کشورند، کار برای نهاد های ناظر بر رقابت ملی بسیار دشوار می شود و این امر به ویژه در پرونده های مربوط به کارتل ها و ادغام ها نمود بیشتری دارد.

تفاوت نوع برخورد با رویه های ضد رقابتی در کشور های مختلف و بررسی موازی نقض قوانین رقابتی در چند کشور باعث شده است تا فکر ایجاد نوعی نظام رقابت جهانی از دیرباز مطرح باشد و در این راه تلاش هایی هم صورت پذیرد.

1. تلاش های صورت گرفته در جهت ایجاد نظام رقابت جهانی

در این قسمت به چند نمونه از تلاش هایی که در راه ایجاد یک نظام رقابت جهانی و یک نهاد ناظر بر رقابت جهانی شده است، اشاره می شود. لازم به ذکر است که علی رغم این تلاش ها، هنوز هیچ نهاد ناظر بر رقابتی که بتواند نقض قواعد حقوق رقابت را در سطحی جهانی تحت تعقیب قرار دهد، ایجاد نشده است.

منشور هاوانا

پس از جنگ جهانی دوم، دولت ها در پی ایجاد مکانیسم هایی بودند که به همراهی در تجارت بین المللی منتهی شود و در عین حال از ایجاد رکوردی مانند بحران اقتصادی بزرگ دهه ی 1930 جلوگیری نماید. برای رسیدن به چنین هدفی، تلاش هایی در جهت ایجاد نهادهای چند ملیتی در راستای همکاری های اقتصادی و ایجاد یک سازمان بین المللی (سازمان تجارت بین المللی) صورت گرفت. کنفرانس سازمان ملل در خصوص تجارت و اشتغال که از 22 نوامبر 1947 تا 24 مارس 1948 برگزار شد و در آن 57 نماینده از دولت های سراسر دنیا شرکت داشتند باعث ایجاد منشور هاوانا گردید که این نهاد را به عنوان یک سازمان بین المللی زیر نظر سازمان بود، اما وجود چنین منشوری اثر مثبتی بر رقابت به عنوان یکی از مسائل مرتبط یا تجارت بین المللی گذاشت.

ماده ی 1.46 این منشور در بخش پنجم، دولت های عضو را مکلف می کرد تا اقدامات لازم را برای همکاری با سازمان تجارت بین المللی به عمل آورند تا از فعالیت هایی که توسط شرکت های عمومی یا خصوصی انجام گرفته، تجارت بین المللی را تحت تأثیر قرار می دهد، محدود کننده ی رقابت است، دسترسی به بازار را مشکل می کند و یا کنترل انحصاری را پرورش می دهد، ممانعت به عمل آورند. به دلیل عدم تصویب کنگره ی آمریکا سازمانی که در منشور هاوانا پیش بینی شده بود هرگز موجودیت پیدا نکرد. .

 + 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: