حقوق خبر
نحوه ابطال تمبر در شهرستان ها

مصوبات و نظامات کانون های وکلاء دادگستری 6

پایگاه خبری حقوق نیوز

6- نحوه ابطال تمبر در شهرستان ها

بخشنامه جهت اطلاع وکلا و کارآموزان محترم دادگستری

نظر به اینکه بعضی از مسئولین ابطال تمبر مالیاتی در شهرستان ها پس از الصاق تمبر مربوطه نسبت به ارسال صورت وضعیت وجوه مربوزه به 4/1 مالیات بابت هزینه های کانون وکلا موضوع ماده 4 قانون تشکیل صندوق تعاون وکلا و تامین هزینه های کانون وکلا دادگستری مصوب اردیبهشت ماه 1350 اقدام نمی نمایند مقتضی است همکاران محترم اعم از وکلا دادگستری و کارآموزان وکالت که در خارج از تهران اقدام به ابطال تمبر مالیاتی می نمایند در زمان الصاق تمبر مالیاتی نسبت به تکمیل فرم نمونه ای که بدین منظور تهیه شده و در کانون وکلا جهت تسلیم موجود می باشد اقدام نموده و نسخه اول آن را به امضا متصدی وصول وجه رسانده و جهت پیگیری امر به کانون وکلاء ارسال نمایند.

اضافه می نماید که استفاده از فرم های مذکور جزء الزامات کانون محسوب است.

کانون وکلای دادگستری مرکز

بیشتر بخوانید:

قوانین خاص وکالت

وکالت در قوانین خاص دادرسی

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

 

منبع: مجموعه کامل مقررات وکالت - دکنر نصرالله قهرمانی -ابراهیم یوسفی محله

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقررات وکالت+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: