حقوق خبر
همکاری وکلا با موسسات غیر قانونی و تبلیغ در مورد وکالت

مصوبات و نظامات کانون های وکلاء دادگستری 8

پایگاه خبری حقوق نیوز

8- همکاری وکلا با موسسات غیر قانونی و تبلیغ در مورد وکالت

به قرار اطلاع واصله برخی از همکاران با درج آگهی در جراید کشور در مورد ارائه خدماتی نظیر قبول وکالت در دعاوی یا مشاوره حقوقی یا تنظیم قرارداد با ثبت شرکت ها و تغییرات و غیره تبلیغ نموه و با موسسات غیر قانونی همکاری می نمایند از آنجا که اقدام فوق از مصادیق بارز بند3 از ماده 80 ناظر به ماده 76 آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا و تخلف انتظامی محسوب می گردد لذا بدین وسیله از کلیه همکاران ارجمند درخواست می شود که از اقدام فوق جداً پرهیز نمایند در غیر این صورت متخلف از طریق دادسرای انتظامی کانون تعقیب و طبق مقررات محکوم خواهند شد.

نائب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: