حقوق خبر
همکاری وکلا با موسسات غیر قانونی حقوقی

مصوبات و نظامات کانون های وکلاء دادگستری 9

پایگاه خبری حقوق نیوز

9- همکاری وکلا با موسسات غیر قانونی حقوقی

برای اطلاع همکاران

اطلاع حاصل شده که برخی از نهادها و ارگان ها، موسساتی تحت عنوان موسسات خدمات حقوقی دایر کرده و اشخاص حقیقی و شرکت های وابسته به خود را جهت دریافت خدمات حقوقی مکف به انعقاد قرارداد با این نوع موسسات می کنند و سپس موسسات مذکور قراردادهایی با بعضی از وکلای دادگستری تنظیم و مبلغی از وجوه دریافتی از مراجعین را به نفع خود برداشت و بقیه را به وکلا پرداخت می کنند.

با توجه به مراتب به منظور حفظ شان و اعتبار وکالت وکلای دادگستری و اینکه تحصیل وکالت از طریق واسطه در شان وکیل دادگستری نیست موکداً به همکاران محترم توصیه می شود از انعقاد قرارداد با چنین موسساتی خودداری فرمایند اقدام بر خلاف این دستورالعمل اقدام برخلاف الزامات کانون تلقی و با متخلفان طبق مقررات عمل خواهد شد.

بدیهی است چنانچه در این ارتباط افرادی به غیر از وکلای دادگستری در امور وکالتی دخالت کنند کانون وکلا با این نوع افراد برخورد قانونی خواهد کرد.

کانون وکلای دادگستری مرکز

بیشتر بخوانید:

قوانین خاص وکالت

وکالت در قوانین خاص دادرسی

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

 

منبع: مجموعه کامل مقررات وکالت - دکنر نصرالله قهرمانی -ابراهیم یوسفی محله

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقررات وکالت

 + 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: