حقوق خبر
برگزاری آزمون ورودی اعضا هیئت علمی دانشگاه ها (مصوب 23/7/1381 هیئت مدیره کانون وکلای مرکز)

مصوبات و نظامات کانون های وکلاء دادگستری 10

پایگاه خبری حقوق نیوز

10- برگزاری آزمون ورودی اعضا هیئت علمی دانشگاه ها (مصوب 23/7/1381 هیئت مدیره کانون وکلای مرکز)

ماده 1 – کانون وکلای دادگستری مرکز حداقل سالی یک بار از اعضا هیئت علمی دانشکده های حقوق با توجه به ضوابط مندرج در این آیین نامه به طور جداگانه آزمون به عمل خواهد آورد.

ماده 2 – آن تعداد از اعضا هیئت علمی که دارای دکترای حقوق بوده و با یکی از دانشکده های حقوق یادانشکده هایی که گروه حقوق در آن تشکیل شده به صورت رسمی قطعی و یا رسمی آزمایشی رابطه استخدامی داشته و به تدریس یک یا چند درس از دروس حقوقی مشغول بوده و حداقل چهارسال و نیم سال تحصیلی متوالی یا متناوب سابقه تدریس دروس حقوقی داشته باشند مشمول این آیین نامه خواهند بود.

تبصره – اعضای هیئت علمی دانشگاه ازاد اسلامی علاوه بر دارا بودن شرایط فوق باید در اختیار گزینش هیئت علمی آن دانشگاه نمره قبولی کسب کرده باشند.

ماده 3 – آزمون به صورت کتبی و تشریحی برگزار خواهد شد مواد آزمون معیار قبولی و سایر شرایط همان است که برای داوطلبان کارآموزی آزمون عمومی در نظر گرفته می شود.

ماده 4 – برگزار کنندگان آزمون موضوع این آیین نامه در هردوره توسط هیئت مدیره انتخاب می شوند.

بیشتر بخوانید:

قوانین خاص وکالت

وکالت در قوانین خاص دادرسی

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

 

منبع: مجموعه کامل مقررات وکالت - دکنر نصرالله قهرمانی -ابراهیم یوسفی محله

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقررات وکالت+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: