حقوق خبر
نامه رئیس قوه قضاییه به رئیس دیوان عالی کشور در مورد ممانعت یکی از شعب دیوان از مطالعه پرونده توسط وکیل دادگستری

مکاتبات 22

پایگاه خبری حقوق نیوز

22- نامه رئیس قوه قضاییه به رئیس دیوان عالی کشور در مورد ممانعت یکی از شعب دیوان از مطالعه پرونده توسط وکیل دادگستری

حضرت آیت اله گیلانی (دام توفیقه)

رئیس محترم دیوان عالی کشور

سلام علیکم

تصویر نامه شماره 5472 مورخ 2/4/79 کانون وکلای دادگستری که حاکی از ممانعت شعبه 16 از مطالعه پرونده توسط وکیل مربوطه است جهت اطلاع و بررسی مورد فرستاده می شود.

با عنایت به بند 1 ماده اول قانون وکالت و بندهای 1 ماده 35 و 378 و بند 3 ماده 381 و ماده 395 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 264 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب و 42 قانون تشکیل دادگاه های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور و سایر مقررات ناظر به جواز انتخاب با تعیین وکیل در مراجع قضایی و از جمله رای وحدت رویه 15 مورخ 28/6/63 هیئت عمومی دستور فرمایند به شعب دیوان عالی کشور ابلاغ شود مانع از اقدام قانونی وکلای مجاز در پرونده ای مربوط به موکلان آنان نگردند.

سید محمود هاشمی شاهرودی – رئیس قوه قضاییه

به نقل از مجله کانون وکلا – شماره 1 پیاپی 170 – مهر 1379

قوانین خاص وکالت

وکالت در قوانین خاص دادرسی

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

مکاتبات

منبع: مجموعه کامل مقررات وکالت - دکنر نصرالله قهرمانی -ابراهیم یوسفی محله

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقررات وکالت

 + 0
مخالفم - 0

 

سرخط خبرها: