حقوق خبر
نامه رئیس کانون وکلای مرکز به رئیس دادگاه های انقلاب اسلامی تهران در مورد نحوه وکالت کاراموزان وکالت

مکاتبات 23

پایگاه خبری حقوق نیوز

23- نامه رئیس کانون وکلای مرکز به رئیس دادگاه های انقلاب اسلامی تهران در مورد نحوه وکالت کاراموزان وکالت

تاریخ : 29/8/79

ریاست محترم دادگاه انقلاب اسلامی تهران

احتراماً آقای حسن کرمانی نژاد کارآموز وکالت به موجب وارده شماره 9656 مورخ 17/6/1379 اعلام کرده اند که ریاست شعبه 5 دادگاه انقلاب اسلامی تهران دخالت ایشان را در پرونده کلاسه 79/71591 مربوط به آقای .... علیرغم موافقت وکیل سرپرست ذیل وکالتنامه منوط فرموده اند به :

اولاً : حضور وکیل سرپرست در شعبه به منظور بررسی اعتبار پروانه و نیز احراز ممنوع الوکاله نبون وی توسط دادگاه

ثانیاً : تصدیق امضا موکل کارآموز به وسیله سرپرست ذیل وکالتنامه

چون برمبنای منطوق ماده 38 آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا کارآموزان وکالت جنبه استقلالی دارد و فقط تحت نظر وکیل سرپرست انجام می شود و چون با توجه به قاعده اصاله الصحه و اصاله البرائه اصل بر بقا اعتبار پروانه وکالت وکیل سرپرست و ممنوع الوکاله نبودن او است مگر اینکه خلاف این معنی ثابت شود. صرف نظر از اینکه عدم اعتبار پروانه وکیل سرپرست یا ممنوع الوکاله شدن او باعث بی اعتباری پروانه کارآموزی نمی شود و کانون وکلا که بر امور وکلای تابعه اشراف دارد به محض ممنوع الوکاله شدن یک وکیل برای کارآموزان وی سرپرست دیگری تعیین می کند و اصولا اقدام به وکالت در حالتی که پروانه وکیل فاقد اعتبار باشد مستلزم مجازات انتظامی سنگین خواهد بود و در برخی موارد نیز واجد وصف کیفری است و چون انجام کار تحت نظر وکیل سرپرست به مفهوم حضور وی در کلیه مراحل و آنات انجام وکالت نیست (همچنان که انجام تحقیقات و اتخاذ تصمیمات به دستور و زیر نظر قاضی دادگاه وسیله قضات تحقیق یا ضابطین دادگستری – موضوه مادتین 27 و 28 قانون آیین دادرسی کیفری – به مفهوم حضور دائمی قاضی دادگاه در همه مراحل و دخالت مستقیم وی در همه اموری که قاضی تحقیق و ... زیر نظر وی انجام می دهند نمی باشد) و بالاخره چون استنباط ریاست محترم شعبه پنجم از مفهوم کارآموری و ضوابط قانونی ناظ ربه آن متضمن توالی فاسده بسیار و عملاً مخل و یا حتی باعث تعطیل کارآموزی خواهد بود، مراتب اعلام می شود تا اقدام ارشادی مقتضی معمول فرمایند.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز

سید محمد جندقی کرمانی پور

قوانین خاص وکالت

وکالت در قوانین خاص دادرسی

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

مکاتبات

منبع: مجموعه کامل مقررات وکالت - دکنر نصرالله قهرمانی -ابراهیم یوسفی محله

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقررات وکالت

 + 0
مخالفم - 0

 

سرخط خبرها: