حقوق خبر
نحوه تعیین وکالت های تسخیری (مصوب 19/9/81 هیئت مدیره کانون وکلای مرکز)

مصوبات و نظامات کانون های وکلاء دادگستری 13

پایگاه خبری حقوق نیوز

13- نحوه تعیین وکالت های تسخیری (مصوب 19/9/81 هیئت مدیره کانون وکلای مرکز)

به تجویز بند الف تبصره ذیل ماده 31 قانون وکالت و ماده 10 قانون تشکیل صندوق تعاون وکلا و کارگشایان و همچنین مواد 186 و 187 و 220 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب این ایین نامه که کمیسیونی به نام کمیسیون امور وکالت های تسخیری تصدی آن را به عهده دارد به شرح آتی تدوین و تصویب گردید :

ماده 1 – کمیسیون وکالت های تسخیری که منبعد به اختصار کمیسیون نامیده می شود مرکب از ...... نفر از وکلای پایه یک دادگستری می باشد که برای یک دوره دو ساله از سوی هیئت مدیره کانون انتخاب می شوند.

تبصره 1 – در صورت لزوم عداد اعضا افزایش می یابند.

تبصره 2 – افزایش اعضا کمیسیون با پیشنهاد کمیسیون و تصویب هیات مدیره کانون صورت خواهد گرفت.

ماده 2 – جلسات کمیسیون به تناسب کار یک یا دو بار در هفته و در محل کانون تشکیل می شود

در صورت لزوم ، افزایش تعداد جلسات هفتگی و یا فوق العاده به تشخیص کمیسیون بلامانع است.

ماده 3 – نحوه تشکیل جلسات، تقسیم کار بین اعضا و تشکیل جلسات هفتگی به تناسب میزان کار با نظر و تصویب کمیسیون خواهد بود.

ماده 4 – کمیسیون در هر دوره، یکی از اعضا خود را به عنوان دبیرو هماهنگ کننده به هیئت مدیره معرفی می نماید در صورت انصراف و یا عدم حسن انجام وظیفه دبیر، با تشخیص اکثریت اعضا کمیسیون یکی دیگر از اعضا برای باقیمانده دوره کمیسیون انتخاب و به هیئت مدیره معرفی خواهند شد.

ماده 5 – وظایف دبیرکمیسیون به شرح زیر است :

الف – هماهنگ کننده و رابط کمیسیون با هیئت مدیره

ب – تنظیم و ارائه گزارش کار کمیسیون به هیئت مدیره هر دو ماه یک بار

ج – پیگیری مصوبات و اعلام نتیجه آن به کمیسیون

ماده 6 – غیبت سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب بدون عذر موجه به منزله انصراف و استعفای عضو از کمیسیون خواهد بود که در این صورت با احراز آن از سوی کمیسیون مراتب جهت معرفی عضو جدید به هیئت مدیره اعلام خواهد شد.

ماده 7 – کمیسیون در صورت مشاهده خوددار وکیل تسخیری معرفی شده و یا عدم حضور وی در محل قانونی اشتغال مراتب را جهت اقدام مقتضی به هیئت مدیره اعلام می نماید.

ماده 8 – در صورت برخورد کمیسیون با وکالت های تسخیری غیر متعارف قبل از تایید پرداخت حق الوکاله های مربوطه مراتب همراه با پیشنهاد کمیسیون به هیئت مدیره کانون اعلام خواهد شد.

ماده 9 – کمیسیون می تواند برای هر وکیل تا دو بار در هر سال وکالت تسخیری تعیین نماید.

تبصره 1 : در شهرستان ها و استان هایی که تعداد وکلای شاغل محدود هستند کمیسیون می تواند این دفعات را به ترتیب تکرار نماید.

تبصره 2 : در صورت نبودن وکیل در هر یک از شهرها، وکلای شهرهای مجاور جهت دفاع از متهمین فاقد وکیل تسخیری انتخاب و معرفی می شوند.

ماده 10 – اعضا اصلی و علی البدل هیئت مدیره، دادگاه ها و دادسرا، کمیسیون های کانون، اداره معاضدت و اعضا صندوق حمایت به علت مسئولیت از انجام وکالت تسخیری معاف می باشند.

تبصره : وکلای دارای 60 سال سن و به بالا همچنین وکلای دارای معذوریت های موجه به تشخیص کمیسیون مشمول معافیت مندرج در این ماده می باشند.

ماده 11 – این آیین نامه در 11 ماده و 5 تبصره در جلسه مورخ 21/7/1381 کمیسیون وکالت های تسخیری به تصویب رسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین خاص وکالت

وکالت در قوانین خاص دادرسی

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

مصوبات و نظامات کانون های وکلاء دادگستری

مکاتبات

 

منبع: مجموعه کامل مقررات وکالت - دکنر نصرالله قهرمانی -ابراهیم یوسفی محله

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقررات وکالت

 + 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: