حقوق خبر
عدم اظهار سمت های رسمی وکلا در کانون وکلا نزد مراجع قضایی (بخشنامه شماره 14997 مورخ 16/9/1383)

مصوبات و نظامات کانون های وکلاء دادگستری 14

14 – عدم اظهار سمت های رسمی وکلا در کانون وکلا نزد مراجع قضایی (بخشنامه شماره 14997 مورخ 16/9/1383)

نظر به وصول گزارشاتی مبنی بر اینکه معدودی از همکاران هنگام مراجعه به دادسراها و دادگاه ها برای انجام کارهای موکلین خود، سمت خود را در کانون وکلا اعلام کرده اند و معدودی از همکاران نیز با ذکر سمت در کانون وکلا به مصاحبه با رسانه هی داخلی و خارجی پرداخته اند از کلیه همکارن تقاضا می شود از اقدام در موارد بالا جداً پرهیز نمایند.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز

سید محمد جندقی کرمانی

بیشتر بخوانید:

قوانین خاص وکالت

وکالت در قوانین خاص دادرسی

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

مصوبات و نظامات کانون های وکلاء دادگستری

مکاتبات

 

منبع: مجموعه کامل مقررات وکالت - دکنر نصرالله قهرمانی -ابراهیم یوسفی محله

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقررات وکالت

 + 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: