حقوق خبر
درج شماره تلفن دروکالتنامه های تنظیمی

مصوبات و نظامات کانون های وکلاء دادگستری 15

 

15- درج شماره تلفن دروکالتنامه های تنظیمی

بخشنامه به کلیه وکلای دادگستری (شماره 5112 مورخ 26/9/1383)

نظر به اینکه درج شماره تلفن وکلای محترم در وکالتنامه ها باعث سهولت دسترسی مراجع قضایی و کارشناسان محترم دادگستری به آنها می گردد، لذا از همکاران تقاضا می شود علاوه بر درج نشانی دقیق خود، شماره تلفن خود را نیز در وکالتنامه های تنظیمی مرقوم فرمایید.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز

سید محمد جندقی کرمانی

بیشتر بخوانید:

قوانین خاص وکالت

وکالت در قوانین خاص دادرسی

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

مصوبات و نظامات کانون های وکلاء دادگستری

مکاتبات

 

منبع: مجموعه کامل مقررات وکالت - دکنر نصرالله قهرمانی -ابراهیم یوسفی محله

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقررات وکالت

 + 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: