حقوق خبر
آیین نامه نقل و انتقال کانون وکلای دادگستری مرکز (تغییر محل اشتغال کارآموزان و وکلای دادگستری)

مصوبات و نظامات کانون های وکلاء دادگستری 18

پایگاه خبری حقوق نیوز

18-آیین نامه نقل و انتقال کانون وکلای دادگستری مرکز (تغییر محل اشتغال کارآموزان و وکلای دادگستری)

مصوب 11/7/1385

برای هماهنگی وایجاد رویه یکسان در تغییر محل اشتغال وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت با استفاده از بند ب ماده 6 و قسمت اخیر ماده 2 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ضوابط تغییر محل اشتغال وکلای دادگستری ضوابط تغییر محل اشتغال وکلای دادگستری و کارآموزان به شرح زیر تعیین می شود.

داوطلبات اشتغال به شغل وکالت بدواً محل کارآموزی یا اشتغال خود را بر اساس ضوابط و امکانات اعلام شده از طرف کانون مرکز و رتبه قبولی پیشنهاد خواهد کرد اما اختیار تعیین محل اشتغال و کارآموزی در هر حال با کانون وکلا خواهد بود. محل اشتغال کارآموزان پس از اخذ پروانه وکالت، همان محل کارآموزی است و تغییر محل کارآموزی موکل تغییر محل اشتغال نخواهد گردید.

ماده 1 - پذیرش درخواست انتقال منوط به وجود واحراز شرایط زیراست:

الف – وجود ظرفیت لازم در شهر مورد درخواست بر اساس مصوبه هیات مدیره و اینکه در شهر محل اشتغال متقاضی به تعداد لازم، وکلای واجد شرایط به کار وکالت اشتغال داشته باشند.

ب- تمرکز فعالیت در شهر محل اشتغال و دایر کردن دفتر وکالت مناسب در آن شهر (فعالیت موثر بر اساس تعداد تمبر مالیاتی ابطال شده در محل یا گواهی از شعب دادگاهها در خصوص انجام کار وکالتی و تعداد وکالت های معاضدتی و تسخیری و نظائر آن مشخص خواهد شد)

ج – دارا بودن حداقل دو سال سابقه متولی وکالت در شهر محل اشتغال این مدت برای انتقال به شهر تهران 5 سال و برای انتقال به شهرهای دیگر حوزه قضایی استان تهران 3 سال خواهد بود.

د- عدم محکومیت انتظامی از درجه 4 به بالا به هر علت و نداشتن محکومیت انتظامی به جهت تخلف موضوع ماده 6 قانون کیفیت اخذ پرانه وکالت مصوب سال 76

تبصره 1 – در صورتی که از تاریخ صدور حکم قطعی از محکومیت های درجه چهار 2 سال و درجه پنج 3 سال و محکومیت موضوع ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در دفعه اول دو سال گذاشته باشد، پذیرش تقاضا منعی نخواهد داشت.

تبصره 2 – وکلایی که در شهرهای خارج از محل اشتغال دائم خود برخلاف مفاد بند ب فعالیت وکالتی خود را متمرکز نموده باشند نمیتوانند برای آن شهرها تقاضای انتقال نمایند. ابطال تمبر مالیاتی یکی از موارد تشخیص تمرکز امور وکالتی است.

ماده 2- درپذیرش تقاضاهای انتقال پس از احراز شرایط مذکور در ماده 1 امتیازات ذیل موثر خواهد بود.

1- حسن شهرت

2- سابقه کار

3- نداشتن سوابق محکومیت انتظامی

4- شرکت در انتخابات هیات مدیره

5- همکاری با ارگان ها و کمیسیون های کانون

6- سنوات اشتغال در شهرهای محروم

7- درج مقالات علمی در مجله کانون وکلا و سایر مجلات معتبر علمی و پژوهشی

8- داشتن تالیفات معتبر

9- شرکت موثر در سمینارهای تخصصی

10- قبول شدن در آزمون های علمی و تخصصی(در صورت برگزاری چنین آزمون هایی از طرف کانون های وکلا و یا اتحادیه)

11- کمک های موثر در امور رفاهی وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت

12- فعالیت موثر در پذیرش و آموزش کارآموزان وکالت

ماده 3 – در موارد ذیل نیز تقاضای انتقال قابل بررسی و پذیرش است :

الف – چنانچه متقاضی یا همسر دائمی یا فرزند یا پدر یا مادر یا سایر افراد تحت تکفل وی دچار بیماری صعب العلاج شوند و این بیماری به تایید شورای عالی پزشکی برسد وامکان معالجه در استان محل اشتغال فراهم نباشد.

تبصره – درمورد پدر و مادر و سایر افراد تحت تکفل انتقال موقت خواهد بود.

ب – چنانچه وکلا یا کارآموزان وکالت در یکی از مقاطع کارشناسی ارشد یا دکتری حقوق پذیرفته شوند با ارائه گواهی اشتغال به تحصیل حضوری از دانشگاه و یا موسسه عالی مورد تایید وزارت علوم وتحقیقات و فن آوری نسبت به انتقال موقت آنان اقدام خواهد شد. مدت انتقال موقت برای کارشناسی ارشد سه سال از تاریخ شروع به تحصیل و برای دوره دکتری چهار سال خواهد بود.

ج - استخدام و اشتغال رسمی و قطعی تمام قت به عنوان عضو هیات علمی یکی از دانشکده ها یا گروه های حقوق دانشگاه ها و مراکز علمی مورد تایید وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری در شهر مورد درخواست ماده 4 تغییر محل کارآموزی یا اشتغال یکی از زوجین در نکاح دائم که هر دوی آنان وکیل یا کارآموز یا یکی از آنان وکیل و دیگری کارآموز باشد حسب تقاضای هر دو به محل اشتغال قبلی پذیرفته می شود.

ماده 5 – پذیرش تقاضای انتقال بانوان وکیل و کارآموز به محل اشتغال زوج با ارائه گواهی کارگزینی وزارتخانه ها و سازمان های دولتی یا امور اداری موسسه ذیربط امکان پذیر خواهد بود.

تبصره 1 – در مورد کسانی که در بخش خصوصی اشتغال دارند پس از استعلام و احراز صحت مدارک ارائه شده حسب مورد تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

تبصره 2 – در مورد مشمولان مواد 4 و 5 بدواً انتقال به صورت موقت 2 ساله خواهد بود و پس از مدت 2 سال با احراز شرایط لازم انتقال دائم صورت خواهد گرفت.

ماده 6 – متقاضی انتقال از حوزه کانون های دیگر به حوزه کانون مرکز، مکلف است موافقت کانون متبوع را به ضمیمه تقاضای خود ارائه کند.

ماده 7 – متقاضی انتقال مکلف است مبلغ پانصد هزار ريال به حساب کانون واریز و رسید آن را به ضمیمه درخواست خود ارائه کند.مبلغ مزبور قابل استرداد نخواهد بود.

ماده 8- انتقال وکلا و کارآموزانی که پدر یا مادر آنان وکیل دادگستری باشد محل اشتغال والدین بلامانع است.

ماده 9 – تقاضای انتقال در مواردی که در این آیین نامه پیش بینی نشده است در کمیسیون نقل و انتقال مطرح و بررسی و پس از اظهار نظر کمیسیون مزبور، به جهت تصویب نهائی در هیات مدیره مطرح خواهد شد.

تبصره – در مواردی که تقاضای نقل و انتقال در غیر از موارد پیش بینی شده در آیین نامه مورد بررسی و اظهار نظر کمیسیون نقل و انتقال قرار می گیرد، پس از طرح موضوع در هیات مدیره، کسب 8 رای موافق، جهت انتقال ضرورت خواهد داشت.

ماده 10 – این آیین نامه در جلسه مورخ 11/7/85 تصویب گردید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

بیشتر بخوانید:

قوانین خاص وکالت

وکالت در قوانین خاص دادرسی

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

مصوبات و نظامات کانون های وکلاء دادگستری

مکاتبات

 

منبع: مجموعه کامل مقررات وکالت - دکنر نصرالله قهرمانی -ابراهیم یوسفی محله

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقررات وکالت

 + 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: