حقوق خبر
مصوبات کمیسیون نقل و انتقالات دهمین همایش کانون های وکلای دادگستری (مورخ 16/8/1380 – تهران)

مصوبات مشترک کانون های وکلاء 21

پایگاه خبری حقوق نیوز

21- مصوبات کمیسیون نقل و انتقالات دهمین همایش کانون های وکلای دادگستری (مورخ 16/8/1380 – تهران)

به تاریخ 16/8/80 کمیسیون نقل و انتقالات دهمین همایش کانون های وکلای دادگستری که در تهران برگزار شده بود با حضور نمایندگان کانون های کشور تشکیل شد. دراین جلسه بدواً در خصوص مفاد صورتجلسه پیشین که در تاریخ 6/2/80 در محل زیباکنار که به دعوت کانون وکلای دادگستری گیلان تشکیل شده بود بحث و تبادل نظر به عمل آمد و نظر به اینکه اقدام خاصی در اجرای مفاد صورت جلسه مزبور صورت نگرفته بود، لذا مقرر شد نمایندگان محترم کانون ها نتیجه اقدامات خود را در این خصوص در جلسه آتی ارائه و اعلام فرمایند.

ضمناً پیرامون نقل و انتقال موقت وکلاء و کارآموزان مذاکراتی صورت گرفت که با توجه به اهمیت موضوع و حتی المقدور اتخاذ شیوه واحد بین کانون ها مقرر شد مراتب به شورای هماهنگی منعکس تا در این رابطه تصمیم گیری شود.

بیشتر بخوانید:

قوانین خاص وکالت

وکالت در قوانین خاص دادرسی

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

مصوبات و نظامات کانون های وکلاء دادگستری

مکاتبات

 

منبع: مجموعه کامل مقررات وکالت - دکنر نصرالله قهرمانی -ابراهیم یوسفی محله

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقررات وکالت+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: