حقوق خبر
مصوبات شورای هماهنگی کمیسیون های کارآموزی کانون های وکلای دادگستری دهمین همایش کانون های وکلا (مورخ 15/8/1380 – تهران)

مصوبات مشترک کانون های وکلاء 22

پایگاه خبری حقوق نیوز

22- مصوبات شورای هماهنگی کمیسیون های کارآموزی کانون های وکلای دادگستری دهمین همایش کانون های وکلا (مورخ 15/8/1380 – تهران)

به تاریخ 16/8/80 شورای هماهنگی کمیسیون های کارآموزی کانون های وکلای دادگستری در حاشیه برگزاری دهمین همایش سراسر کانون های کشور در محل ساختمان کانون وکلای دادگستری مرکز با حضور نمایندگان کانون های وکلای دادگستری حاضر در جلسه تشکیل است. با بررسی مسائل مربوط به کارآموزی وکالت تصمیمات زیر به اتفاق آراء اتخاذ گردید :

1- با توجه به ماده 4 آیین نامه قانون وکالت برای قبولی در اختبار کارآموزی معدل کل از مجموع نمرات کتبی و شفاهی مواد اختبار، نمره 10 از 20 می باشد.

2- چنانچه معدل کارآموز 10 باشد و در دو یا چند ماده از اختبار نمره 7 یا بیشتر از 7 تا 10 تحصیل نماید قبول خواهد بود و همچنین معدل کل 10 و داشتن یک نمره 5/3 تا 7 نیز قبول می باشد ولی بیش از آن، کارآموز مردود محسوب می شود.

3- چنانچه کارآموز با داشتن معدل 10 و داشتن یک نمره کمتر از 5/3 یا دو نمره کمتر از 7 باشد مردود خواهد بود.

4- نظر به اهمیت آگاهی کارآموزان از مقررات وکالت دادگستری مقرر شد در ارتباط با قوانین وکالت دادگستری سوالاتی در اخبار آیین دادرسی مدنی مطرح گردد.

5- نظر به اینکه کارآموزان وکالت با توجه به میزان صلاحیت علمی و عملی خود جهت حفظ حقوق موکلین قادر به قبول وکالت می باشند، لذا در صورت موافقت هیئت مدیره های کانون های وکلای دادگستری به وکلای سرپرست کاراموزان ابلاغ گردد وکالت کارآموزان را به تعدادی اجازه دهند که با توجه به صلاحیت علمی و عملی خود توان انجام آن را داشته باشند.

6- از آنجا که در پاره ای از موارد ملاحظه شده که برخی از کارآموزان وکالت با اخذ پروانه کارآموزی عملاً کارآموزی و وظایف آن را رها کرده و روانه کارآموزی را مجوز قبول وکالت دادگستری قرار می دهند به نظر کمیسیون های کارآموزی تمدید پروانه این قبیل کارآموزان باید مشروط به تعهد کارآموز به حضور در دادگاه های دادگستری و انجام کلیه وظایف گردد. چنانچه پس از تمدید پروانه احراز گردد که همچنان وظایف کارآموزی را رها کرده اند، لغو پروانه کارآموزی ایشان به هیئت مدیره پیشنهاد گردد.

7- از آنجا که آیین نامه کارآموزی پیشنهادی کانون وکلای دادگستری فارس که قبلاً تکثیر و در اختیار کانون های کشور جهت اظهارنظر قرار داده شده و طبق گزارش نماینده کانون وکلای دادگستری فارس تنها در کانون راجع به آن اظهارنظر کرده اند، مقرر شد کانون های وکلای دادگستری که تا کنون نسبت به آیین نامه پیشنهادی اظهارنظر نکرده اند ظرف مدت 3 ماه از این تاریخ با لحاظ نظرات اصلاحی خود نسبت به آیین نامه مزبور اظهارنظر و به کانون فارس ارسال دارند تا کانون فارس بررسی و با تلفیق نهایی، نتیجه را در جلسه مشترک کمیسیون کارآموزی آتی مطرح نماید.

بیشتر بخوانید:

قوانین خاص وکالت

وکالت در قوانین خاص دادرسی

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

مصوبات و نظامات کانون های وکلاء دادگستری

مکاتبات

 

منبع: مجموعه کامل مقررات وکالت - دکنر نصرالله قهرمانی -ابراهیم یوسفی محله

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقررات وکالت+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: