حقوق خبر
مصوبات و نظامات کانون های وکلاء دادگستری

قطعنامه گردهمایی سراسری وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران (مورخ 15/8/1380 – تهران)

حقوق نیوز/ مقررات وکالت

قطعنامه گردهمایی سراسری وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران (مورخ 15/8/1380 – تهران)
 

24- قطعنامه گردهمایی سراسری وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران (مورخ 15/8/1380 – تهران)

در تاریخ پانزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد گردهمایی سراسری وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران در تالار ابوریحان بیرونی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. شرکت کنندگان در این گردهمایی در خصوص موارد آتی توافق دارند و این موارد را اعلام و تصریح می کنند :

1- اجرای اصول قانون اساسی و برخورداری مردود از حقوق مقرر در آن

2- رعایت کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و سایر مصوبات مجامع بین المللی مربوط به آنها که دولت ایران آنها را پذیرفته و به اجرای آنها متعهد است.

3- حفظ استقلال قوه قضاییه و قاضی و عدم تداخل امر قضا با سیاست

4- گسترش همکاری میان کانون های وکلای دادگستری و قوه قضاییه

5- حفظ استقلال کانون های وکلای دادگستری به شرحی که در میثاق های بین المللی و قانون استقلال کانون وکلا و ماده 24 اصول بنیادی مربوط به نقش وکلای دادگستری مصوب سپتامبر 1990 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مندرج است و منع هرگونه مداخله قوای سه گانه در امور کانون ها و تطبیق کلیه قوانین با این امر

6- حفظ حرمت حق دفاع و رعایت این حق یا عموم و اطلاقی که در اصل 35 قانون اساسی جهوری اسلامی ایران آمده است.

7- حمایت از وکلای دادگستری در محاکم و مراجع قضایی و کلیه مراجعی که جهت انجام وظایف قانونی به آنها مراجعه می کنند.

8- حمایت همه جانبه از وکلای جوان

9- توسعه و تکمیل روش های نظارتی در کانون های وکلای دادگستری به منظور حسن اجرای قوانین وکالت

10- توجه خاص به تعالی علمی و معنوی قضات و وکلای دادگستری

11- توسعه کمی و کیفی خدمات وکالتی معاضدتی و تسخیری در راستای تسهیل دستیابی عامه مردم به خدمات حقوق و وکالتی

12- الزامی شدن دخالت وکیل در دعاوی به منظور تسریع در رسیدگی و احقاق حق و کاستن از حجم کار دادگاه ها

13- هماهنگ شدن دستگاه قضایی با پیشرفت های علمی و فنی و اجتماعی جهانی

14- تقویت و توسعه روش های قانونی نظارت و بازرسی در دادگاه ها و واحدهای اداری تابع آنها به منظور وصول به بهره وری و کارآیی بیشتر

15- توجه خاص به امور رفاهی و معیشت قضات و کارمندان دادگستری

16- مبارزه پیگیر و بنیادی با فساد اداری و مالی با توجه به تاثیرات نامطلوب این پدیده های ناهنجار

17- انطباق روش های آموزش علم حقوق با معیارهای علمی و فنی شناخته شده جهانی و رعایت حداقل های لازم از جهت استاد و منابع مطالعه و تجهیزات آموزشی در این امر و الزام قانونی موسسات آموزشی موجود به تطبیق خود با معیار های مذکور

18- وجود ارتباط مستمر و فعال بین وکلا و حقوقدانان جهان به منظور اشاعه و تضمین صلح جهانی و امحاء هر نوع پیش داوری و تعصب و تبعیض و توسعه حاکمیت خرد و خردورزی در جهان.

مطالب مرتبط

قوانین خاص وکالت

وکالت در قوانین خاص دادرسی

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

مصوبات و نظامات کانون های وکلاء دادگستری

مکاتبات

منبع: مجموعه کامل مقررات وکالت - دکنر نصرالله قهرمانی -ابراهیم یوسفی محله

پایگاه خبری حقوق نیوز - مصوبات و نظامات کانون های وکلاء دادگستری+ 0
مخالفم - 0
منبع: حقوق نیوز
سرخط خبرها: