حقوق خبر
مصوبات و نظامات کانون های وکلاء دادگستری

قطعنامه یازدهمین همایش سراسری هیئت مدیره کانون های وکلای دادگستری کشور (آبان ماه 1381 – شیراز)

حقوق نیوز/مقررات وکالت

26-قطعنامه یازدهمین همایش سراسری هیئت مدیره کانون های وکلای دادگستری کشور (آبان ماه 1381 – شیراز)

یازدهمین همایش هیئت مدیره کانون های وکلای دادگستری کشور با میزبانی کانون وکلای دادگستری منطقه فارس، بوشهر و کهکیلوئه و بویراحمد از تاریخ 11/8/81 لغایت 12/8/81 در شهر شیراز تشکیل شد و پس از رسیدگی به کلیه مطالب مندرج در دستورکار، به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب کرد :

1- با توجه به اصل سی و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به موجب آن همه مردم حق دارند از خدمات وکلا دادگستری در کلیه مراجع قضایی برخوردار شوند. تبصره ذیل ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری همانگونه که مجلس محترم شورای اسلامی در مصوبات متعدد خود تاکید کرده است مغایر با اصل مذکور و موجب تضییع بخشی از حقوق ملت است لذا از مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام انتظار دارد نسبت به تایید نظر مجلس اقدام نماید.

2- مستفاد از تبصره سوم ماده واحده قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب سال 1370 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام این است که تعقیب وکلا دادگستری بابت آنچه که در موضع دفاع انجام می دهند مستلزم سلب صلاحیت و تعلیق ابتدایی توسط دادگاه انتظامی کانون وکلا است همچنین مطابق ماده هفدهم از لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری محرومیت وکیل از شغل وکالت جز به حکم دادگاه انتظامی وکلا فاقد وجاهت قانونی است.

متاسفانه ترتیبات قانونی مذکور تا کنون مورد توجه و عنایت قرارنگرفته است بنابراین لازم است مسئولین محترم نسبت به اجرای قوانین و مقررات آمره فوق ترتیباتی مقتضی معمول دارند.

3- نظر به اینکه کانون های وکلای دادگستری امکانات لازم را برای تربیت وکلای دادگستری و ایجاد اشتغال در اختبار دارند و این مهم را بدون تحمیل هر گونه هزینه به بودجه عمومی انجام داده و می دهند لذا ایجاد هر گونه نهاد موازی با کانون های وکلای دادگستری را مغایر سیاست های کلان نظام جمهوری اسلامی ایران و در نهایت به زیان منافع عمومی ملت ایران می دانند.

4- به منظور ایجاد هماهنگی دراجرای وظایف مربوط به کانون های وکلای دادگستری کشور و اتخاذ رویه واحد، ضرورت ایجاد اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری کشور به تصویب رسید.

5- کانون های وکلای دادگستری ایران با توجه به ظرفیت های بالای علمی و فنی خویش آمادگی خود را جهت همکاری با قوای سه گانه کشور به منظور اجرای صحیح و اصول قانون اساسی اعلام می دارند.

هیئت مدیره کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور

مطالب مرتبط

قوانین خاص وکالت

وکالت در قوانین خاص دادرسی

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

مصوبات و نظامات کانون های وکلاء دادگستری

مکاتبات

 

منبع: مجموعه کامل مقررات وکالت - دکنر نصرالله قهرمانی -ابراهیم یوسفی محله

پایگاه خبری حقوق نیوز - مصوبات و نظامات کانون های وکلاء دادگستری+ 0
مخالفم - 0
منبع: حقوق نیوز
سرخط خبرها: