حقوق خبر
مصوبات و نظامات کانون های وکلاء دادگستری

طرح اساسنامه اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران

حقوق نیوز/ مقررات وکالت

 

27-طرح اساسنامه اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران

 

به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای وظایف مربوط به کانون های وکلای دادگستری ایران، اتخاذ رویه واحد و نیل به اهداف مقرر در این اساسنامه، اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) به شرح ذیل تشکیل میگردد:

ماده 1 - اعضای اتحادیه به ترتیب تاریخ تاسیس عبارتند از کانون های وکلای دادگستری موجود در این تاریخ به اسامی:

-کانون وکلای دادگستری مرکز – کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و اردبیل – کانون وکلای دادگستری فارس و بوشهر و کهکیلوئه و بویراحمد – کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان – کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی و کردستان – کانون وکلای دادگستری خراسان – کانون وکلای دادگستری مازندران و گلستان – کانون وکلای دادگستری گیلان – کانون وکلای دادگستری قزوین و زنجان

تبصره – کانون های وکلای دادگستری که بعد از این تاسیس گردند با پذیرش این اساسنامه و به صرف تقاضای عضویت، پس از تایید هیئت عمومی، عضو اتحادیه محسوب خواهند شد.

ماده 2 – مرکز اتحادیه شهر تهران می باشد.

ماده 3 – اهداف اتحادیه عبارتند از :

- ایجاد رویه واحد در اجرای وظایف کانون های وکلای دادگستری

- پیشنهاد تدوین، تنقیح و تغییر قوانین وکالت با توجه به شرایط و مقتضیات زمان به منظور ارتقا سطح وکالت و حفظ استقلال کانون ها

- هماهنگی با قوه قضاییه و همکاری با قوای مقننه و مجریه در پیشنهاد، تهیه و اصلاح قوانین، ارائه طرح های لازم برای تحقق و تامین حقوق دفاعی شناخته شده اشخاص

- ارتقا سطح معلومات علمی و تجربی وکلای دادگستری و حمایت از حقوق فردی و جمعی آنان

بررسی و مطالعه ساختار اداری و تشکیلات اجریی و مدیریتی کانون ها و پیشنهاد روش و راه های اصلاح و بهبود کمی و کیفی این تشکیلات : ایجاد یک شبکه اطلاع رسانی مشرتک و کوشش در همگام ساختن جامعه وکالت با دستاوردهای علمی و فن آوری های روز مورد نیاز

- ارائه طرح های لازم به منظور بهبود وضع رفاهی وکلا و کارآموزان

- اتخاذ تدابیر مقتضی به منظور برقراری ارتباط با اتحایه های بین المللی وکلا و کانون های وکلا دادگستری سایر کشورها و مجامع حقوقی بین المللی.

ماده 4 – تابعیت اتحادیه ایرانی است.

ماده 5 – ارکان اتحادیه عبارتند از :

- هیئت عمومی

- شورای اجرایی

- دبیرخانه

ماده 6 – هیئت عمومی مرکب از اعضا اصلی هیئت مدیره کانون های وکلای عضو است که حداقل سالی دو بار تشکیل جلسه می دهد و در هر جلسه هیئت عمومی، زمان و مکان جلسه بعدی مشخص خواهد شد. وظایف هیئت عمومی عبارتند از :

- انتخاب و تجدید انتخاب اعضای شورای اجرایی و دبیرخانه

- تصویب بودجه، ترازنامه و صورت مالی اتحادیه

- تصویب اساسنامه و تغییر و اصلاح بعدی آن

- سلب عضویت از اعضا و انحلال اتحادیه

تبصره – بنابه درخواست حداقل نصف به علاوه یک اعضا کانون های عضو جلسات هیئت عمومی به طور فوق العاده تشکیل خواهد شد.

ماده 7 – هر عضوهیئت عمومی دارای یک رای است. در صورتی که هر یک از اعضا نتواند در جلسه حاضر شود با ذکر دلیل می تواند به یکی از اعضا اصلی هیئت مدیره کانون خود نمایندگی دهد. هر عضو حاضر می تواند فقط نمایندگی یک عضو غایب را بر عهده گیرد و نمایندگی مزبور با امضای رئیس یا نائب رئیس و مهر کانون متبوع معتبر می باشد. در صورت ضرورت بنا به درخواست حداقل بیش از 50 % کانون های عضو جلسه فوق العاده هیئت عمومی تشکیل می شود.

ماده 8 – جلسات هیئت عمومی با حضور اکثریت مطلق اعضا رسمیت می یابد جلسات توسط یک نفر رئیس و یک نفر دبیر که از بین حاضرین با اکثریت آرا انتخاب می شوند اداره خواهد شد.

اتخاذ تصمیم همواره با اکثریت مطلق آرا افراد حاضر در جلسه خواهد بود مگر در مورد انحلال اتحادیه و تغیر اساسنامه که با حضور سه چهارم اعضا تشکیل و با اکثریت چهار پنجم آرا افراد حاضر اتخاذ تصمیم می گردد.

ماده 9 – هیئت عمومی در اولین جلسه خود اعضا شورای اجرایی را انتخاب می کند.

ماده 10 - شورای اجرایی متشکل از ده نفر وکیل پایه یک دادگستری با دارا بودن شرایط عضویت در هیئت مدیره کانون های وکلا خواهد بود که برای مدت دو سال از کانون مرکز دو عضو و از هر یک از سایر کانون ها یک عضو انتخاب می شوند در صورت استعفا و عزل یا چنانچه هر یک از اعضا شورای اجرایی قادر به ادامه ظایف خود نباشند هیئت عمومی نسبت به انتخاب عضو جدید معرفی شده از کانون مربوطه برای بقیه مدت دوره اقدام خواهد کرد. با تاسیس هر کانون، یک عضو به شورای اجرایی اضافه خواهد شد.

شورا در نخستین جلسه، از بین خود یک رئیس و دو نائب رئیس و یک خزانه دار و دو منشی انتخاب می نمایند.

ماده 11 – جلسات شورایی اجرایی بدواً توسط رئیس و در غیاب وی توسط یکی از نواب شورا افتتاح و اداره خواهد شد اتخذ تصمیم در خصوص موضوعات مطروحه در شورا با اکثریت آرا بوده و در صورت تساوی آرا رای رئیس جلسه، قاطع موضوع خواهد شد. همچنین شورا نسبت به تعیین شخص و یا اشخاصی که از طرف اتحادیه حق امضا خواهند داشت اقدام خواهد نمود.

تبصره – جلسات شورای اجرایی به دعوت 50 % اعضای شورای اجرایی در هر زمان قابل تشکیل خواهد بود.

ماده 12 – رئیس شورای اجرایی نماینده قانونی اتحادیه بوده و مجری تصمیمات هیئت عمومی و شورای اجرایی است.

ماده 13 – شورای اجرایی، آیین نامه های تشکیلاتی، اجرایی و مالی مربوط به اتحادیه را تهیه نموده و حداکثر ظرف سه ماه برای تصویب به هیئت عمومی ارائه خواهد نمود پیشنهاد دستور کار هیئت عمومی به عهده شورای اجرایی می باشد.

ماده 14 – منابع مالی اتحادیه عبارتند از :

- هدایا و کمک های مالی مستمر و یا ادواری همکاران

- درآمدهای حاصل از فروش مجلات و نشریات و شهریه کلاس های آموزشی

- درآمدهای اتفاقی اتحادیه

- حق عضویت سالیانه هر یک از کانون های وکلا طبق مصوبه هیئت عمومی اتحادیه

ماده 15 – لزوم تشکیل اتحادیه در همایش مورخ 11 و 12 آبان ماه سال 1381 شیراز به تصویب رسید و اساسنامه حاضر در جلسه مورخ 20 آذر ماه سال 1381 در کانون مرکز با حضور نمایندگان کانون های کشور به شرح صورت جلسه تهیه و تصویب شد. آیین نامه های موضوع ماده 13 این اساسنامه نیز پس از تصویب هیئت عمومی جزء لاینفک این اساسنامه خواهد بود.

 

مطالب مرتبط

قوانین خاص وکالت

وکالت در قوانین خاص دادرسی

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

مصوبات و نظامات کانون های وکلاء دادگستری

مکاتبات

 

منبع: مجموعه کامل مقررات وکالت - دکنر نصرالله قهرمانی -ابراهیم یوسفی محله

پایگاه خبری حقوق نیوز - مصوبات و نظامات وکلاء دادگستری+ 0
مخالفم - 0
منبع: حقوق نیوز
سرخط خبرها: