حقوق خبر
فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانی و بهره وری (قسمت 3)

بهره وری پدیده ای است که در چند دهه اخیر رشد زیادی یافته و کاربرد آن در محافل علمی و فرهنگی متداول شده است. بهره وری به فرهنگ ملی کشورها و مردم آن بستگی دارد


 

پایگاه خبری حقوق نیوز

فرهنگ سازمانی و بهره وری

بهره وری

بهره وری پدیده ای است که در چند دهه اخیر رشد زیادی یافته و کاربرد آن در محافل علمی و فرهنگی متداول شده است. بهره وری به فرهنگ ملی کشورها و مردم آن بستگی دارد.

برای بالا بردن تراز بهره وری باید فرهنگ عمومی مردم از باورهای ناسازگار پاک شود و در دنباله پاکسازی ذهنی، ارزش های سازگار و غنی پرورش یابند. بهره وری به وسیله نسبت ستانده به داده بدست می آید. کارآیی و اثربخشی نیز دو عنصر اساسی بهره وری می باشند. کارایی به این معنی است که حجم معینی از محصول با کیفیت عالی در کمترین زمان و با کمترین ضایعات به دست آید، در حالی که اثربخشی عبارت است از درجه و میزان نیل به اهداف تعیین شده، به عبارت دیگر، اثربخشی نشان می دهد که با چه میزانی از تلاش های انجام شده نتایج موردنظر حاصل شده است. به بیان دیگر، کارآیی و اثربخشی دو معیاری هستند که بهره وری با آنها سنجیده می شود، به طوری که کارایی به معنی کارهای درست را انجام دادن است. تعریف آژانس بهره وری اروپا از بهره وری حاکی از آن است که بهره وری در درجه اول یک دیدگاه فکری است که همواره سعی دارد آنچه را که در حال حاضر موجود است، بهبود بخشد و مبتنی بر این عقیده است که انسان می تواند کارها و وظایفش را هر روز بهتر از روز پیش انجام دهد.

اهمیت بهره وری

امروز در اقتصاد کلیه کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه، بهره وری به اولویتی ملی تبدیل شده است. ادامه حیات کشورهایی که تنها منبع آنها نیروی انسانی است، تا حد زیادی به توانایی مستمر در تولید و حداکثر ستانده ممکن در ازای هر واحد نهاده بستگی دارد. بهره وری موجبات رشد اقتصادی و کنترل تورم را فراهم می آورد و دستیابی به سطوح بالای استاندارد در زندگی را میسر می کند.

اگرچه برخی از صاحبنظران معتقد هستند که فقر و کمبود امکانات رفاهی علت پایین ماندن سطح بهره وری و نهایتاً ضعف اقتصادی جوامع است، ولی در مقابل عده دیگر معتقدند که می توان از راه کار به رفاه ناشی از توسعه دست یافت. آنها معتقدند که کم کاری و تا حدی تنبلی باعث چنین وضعی در کشورهای فقیر شده است.

عوامل موثر بر بهره وری کارکنان

بهره وری مفهومی چند بعدی است که می توان آن را یک متغیر اقتصادی، مالی، فرهنگی و اجتماعی دانست. عوامل بسیاری از تکنولوژی گرفته تا نگرش های کاری کارکنان، در تعیین این متغیر نقش دارند. از آنجایی که مهترین منبع هر سازمان نیروی انسانی آن است، بنابراین نیروی انسانی یکی از عوامل کلیدی بهبود بهره وری محسوب می شود و موفقیت و پیشرفت هر سازمان با نیروی انسانی آن ارتباط مستقیم دارد. برای شناخت عواملی که بر میزان بهره وری کارکنان تاثیر می گذارند، محققان مطالعاتی را انجام داده اند و در نهایت مدل ACHIEVE را طراحی کرده اند. هر یک از حروف واژه مذکور مخفف کلمات زیر است.

Ability-A توانایی که به دانش و مهارت در انجام کار اشاره دارد.

Clarity – C وضوح یا شناخت که به ادراک نقش اشاره دارد، یعنی فرد باید بداند که چه کاری را در چه وقتی انجام دهد.

Help –H کمک که منظور از آن حمایت سازمانی است که فرد برای انجام وظایف به آن نیازمند است.

Incentive -I تمایل که همانا انگیزش شغلی است، یعنی میل به انجام وظیفه به طور موفقیت آمیز.

Education –E ارزیابی، یعنی بازخورد روزانه عملکرد و نظارت دوره ای رسمی.

Validity –V اعتبار که به قانونی و معتبر بودن تصمیمات مدیر در رابطه با نیروی انسانی ارتباط دارد.

Enviroment - E محیط کار که منظور از آن عوامل خارجی است که شامل رقابت، تغییر شرایط بازار، قوانین دولتی و مانند آنها می شود.

بیشتر بخوانید:

فرهنگ سازمانی و بهره وری (قسمت 1)

فرهنگ سازمانی و بهره وری (قسمت 2)

فرهنگ سازمانی و انواع آن

 

منبع: فرهنگ سازمانی و تأثیر آن بر بهره وری - بانک و اقتصاد - شماره 131

پایگاه خبری حقوق نیوز - کسب و کار

 + 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: