حقوق خبر
مصوبات و نظامات کانون های وکلاء دادگستری

مصوبات کمیسیون صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دوازدهمین همایش کانون های وکلای دادگستری (19- 17/2/1382 – اصفهان)

حقوق نیوز/مقررات وکالت

28- مصوبات کمیسیون صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دوازدهمین همایش کانون های وکلای دادگستری (19- 17/2/1382 – اصفهان)

به تاریخ روز پنجشنبه هیجدهم اردیبهشت ماه هشتاد و دو جلسه کمیسیون صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری با حضور اعضا شرکت کننده در دوازدهمین همایش سراسری کانون های وکلای دادگستری کشور که امضا و مشخصات ایشان ذیل این صورت جلسه منعکس است تشکیل می باشد. پیرامون مسائل مختلف صحبت و مذاکره شد با توجه به حضور آقای میرموسی مدیر فنی صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری و تسلط و اشراف کامل ایشان به ضوابط و مقررات مربوط به صندوق حمایت ایشان توضیح دادند و روشن نمودند که :

1- برای کارآموزان از همان ابتدای شروع کارآموزی بایستی حق بیمه محاسبه و دریافت شود و با توجه به اینکه حقوق پایه سال اول وکالت مبلغ 400000 ریال در حال حاضر می باشد برای کارآموز وکالت در سال اول کارآوزی 80 % حقوق پایه وکالت در سال اول مبنای محاسبه بایستی قرار گیرد یعنی 320000 ريال و در سال دوم کارآموزی 80 % حقوق پایه سال دوم وکالت یعنی 352000 ريال اگر این کارآموز موفق به دریافت پروانه وکالت شد آنگاه با احتساب دوره خدمت وظیفه و مدت کارآموزی وی مبنای احتساب حق بیمه وی بر اساس سال بعد از مجموع دوره سربازی و کارآموزی وی می باشد. به عنوان مثال دوسال سربازی ودو سال هم کارآموزی می شود چهارسال و سال اول وکالت می شود چهار سال و سال اول وکالت می شود سال پنجم که حقوق پایه آن سال 600000 ريال می باشد.

2- با توجه به اینکه بعضی از وکلای دادگستری قبل از لازم الاجرا شدن قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری شخصاً به عنوان خویش فرما خود را بیمه کرده اند یا در محل و شرکت و موسسه ای به عنوان مشاور حقوقی مشغول بوده اند و از آن طریق تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفته اند و اکنون با عنایت به صراحت قانون تشکیل صندوق حمایت الزاماً وکلای دادگستری بایستی تحت پوشش بیمه صندوق حمایت باشند نه بیمه دیگری لذا تصریح و تاکید شد که همکاران محترم نماینده صندوق در کانون های مختلف به این قبیل همکاران تذکر دهند و یادآور شوند که طبق صراحت قانون نمی توانند تحت پوشش بیمه دیگری جز بیمه صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری جهت بازنشستگی و مستمری و از کارافتادگی باشند.

3- آقای میرموسی تاکید و تصریح کردند و موکداً از نمایندگان صندوق در کانون های وکلا خواستار شدند که همکاری نموده و از عموم وکلای محترم دادگستری و کارآموزان بخواهند که نسبت به تکمیل فرم اطلاعات مربوط به صندوق حمایت و ضمیمه نمودن فتوکپی شناسنامه و فتوکپی پروانه وکالت یا پروانه کارآموزی در اسرع وقت اقدام نموده و فرم های تکمیل شده را که فتوکپی پروانه وکالت یا پروانه کارآموزی در اسرع وقت اقدام نموده و فرم های تکمیل شده را که فتوکپی پروانه وکالت و شناسنامه هم ضمیمه آنها باشد را جهت صندوق حمایت مرکز ارسال دارند و حتماً یک قطعه عکس وکیل را بدون اینکه سنجاق شود و یا منگنه گردد همراه با فرم ارسال نمایند.

4- آقای میرموسی از عموم نمایندگان صندوق در کانون های وکلا خواتسار شدند که از طریق کانون های وکلای هر محل ترتیبی اتخاذ شود که صندوق های دادگستری که در شهرستان های مختلف مبادرت به دریافت 5/2 % از حق الوکاله هر مرحله به عنوان حق تعاون می نمایند در پایان هر ماه حتما و الزاماً وجوه دریافتی را مستقیماً به حساب صندوقحمایت در مرکز به شماره 00204226 بانک تجارت شعبه سعدی شمالی تهران حواله نمایند تا صندوق حمایت بتواند به موقع و به نحو مناسب از این وجوه جهت استفاده وکلای عضو بهره برداری نماید.

5- مقرر شد که چون بعضی از وکلای دادگستری به عنوان مشاور حقوقی یا وکیل دعاوی بعضی از ادارات یا شرکت های دولتی و خصوصی با آنها طرف قرارداد هستند ترتیبی اتخاذ گردد که از حقوق یا حق المشاوره پرداختی به این قبیل وکلای دادگستری نیز حق تعاون کسر و به کانون های وکلای دادگستری محل ارسال و توسط کانون های وکلای دادگستری محل سریعاً و به فوریت به حساب فوق الذکر واریز و صورت حساب آن نیز جهت صندوق حمایت مرکز ارسال گردد.

6-در مورد اعضا هیئت علمی دانشگاه ها توضیح داده شد که چنانچه عضو هیئت علمی قبل از دریافت پروانه وکالت در هیئت علمی عضویت داشته است رابطه بیمه ای خود را از طریق همان دانشگاه ادامه می دهد و در صورتی که ابتدا شخصی وکیل دادگستری بوده و بعداً به عضویت هیئت علمی درآمده است رابطه بیمه ای خود را کماکان با صندوق حمایت وکلا بایستی ادامه دهد.

مطالب مرتبط

قوانین خاص وکالت

وکالت در قوانین خاص دادرسی

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

مصوبات و نظامات کانون های وکلاء دادگستری

مکاتبات

منبع: مجموعه کامل مقررات وکالت - دکنر نصرالله قهرمانی -ابراهیم یوسفی محله

پایگاه خبری حقوق نیوز - مصوبات و نظامات کانون های وکلاء دادگستری+ 0
مخالفم - 0
منبع: حقوق نیوز
سرخط خبرها: