حقوق خبر
مصوبات و نظامات کانون های وکلاء دادگستری

مصوبات کمیسیون های کارآموزی کانون های وکلاء در دوازدهمین همایش سراسری کانون های وکلای دادگستری (19 – 17/2/1382 – اصفهان)

حقوق نیوز/ مقررات وکالت

29- مصوبات کمیسیون های کارآموزی کانون های وکلاء در دوازدهمین همایش سراسری کانون های وکلای دادگستری (19 – 17/2/1382 – اصفهان)

به تاریخ 18/2/82 در دوازدهمین همایش سراسری کانون های وکلای سراسر کشور، جلسه کمیسیون های کارآموزی کانون های وکلای دادگستری کشور با شرکت نمایندگان کانون ها تشکیل و پس از بحث و بررسی موضوعات مطروحه تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

1- حداقل معدل برای قبولی متقاضیان پروانه کارآموزی در آزمون سراسری کانون ها برای سهمیه آزاد نمره 12 و برای سهمیه ایثارگران نمره 8 تعیین گردید. ضمناً نحوه برگزاری آزمون مانند سال 1380 خواهد بود.

2- زمان برگزاری آزمون سراسری کانون های وکلای دادگستری مهر ماه سال 82 معین شد.

3- مدت کارآموزی کارآموزان وکالت در کلیه کانون ها کمافی السابق هجده ماه می باشد.

4- مطابق قانون کیفیت اخذ پروانه مصوب سال 76 کارآموزان وکالت حق دخالت در پرونده های کیفری و حقوقی که مرجع تجدیدنظر نهاد دیوان عالی کشور است را ندارند لذا در حوزه های قضایی که دادسرا تشکیل یافته یا خواهد یافت نامبردگان از ابتدای رسیدگی در نزد قضات تحقیق در دادسرا (دادیار و بازپرس) در خصوص پرونده هایی که مرجع تجدیدنظر آن دیوان عالی کشور باشد حق وکالت نخواهد داشت.

5-شرح وظایف کارآموزان وکالت که توسط وکلای دادگستری مرکز تهیه شده بود توسط جناب آقای مدرس قرائت و کلاً مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و با اکثریت آراء تصویب شد و کلیه کانون ها منبعد عیناً همین شرح وظایف را اعمال و اجرا خواهند کرد و کانون وکلای مرکز طرف یکماه یک نسخه از آن را برای کلیه کانون ها فاکس خواهد نمود.

مطالب مرتبط

قوانین خاص وکالت

وکالت در قوانین خاص دادرسی

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

مصوبات و نظامات کانون های وکلاء دادگستری

مکاتبات

منبع: مجموعه کامل مقررات وکالت - دکنر نصرالله قهرمانی -ابراهیم یوسفی محله

پایگاه خبری حقوق نیوز - مصوبات و نظامات کانون های وکلاء دادگستری+ 0
مخالفم - 0
منبع: حقوق نیوز
سرخط خبرها: