حقوق خبر
مصوبات کمیسیون تنقیح و تدوین قوانین و مقررات دوازدهمین همایش کانون های وکلا (19- 17/2/1382 – اصفهان)

مصوبات مشترک کانون های وکلاء 31

پایگاه خبری حقوق نیوز

31- مصوبات کمیسیون تنقیح و تدوین قوانین و مقررات دوازدهمین همایش کانون های وکلا (19- 17/2/1382 – اصفهان)

ساعت 30/4 بعدازظهر روز پنجشنبه 18/2/1382 کمیسیون تنقیح قوانین و مقررات اتحادیه دوازدهمین همایش سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران مرکب از اشخاص ذیل :

1-جناب آقای اسماعیل مصباح و سرکار خانم مینو افشاری راد و آقایان دکتر نوربها، میرسلیمی و ریاحی اعضا هیئت مدیره کانون مرکز 2- آقای محمد ابراهیم مودب از کانون آذربایجان شرقی 3- آقای نقی زاده از کانون آذربایجان غربی 4- آقای محمد جعفر مقتدری از کانون فارس 5- آقای مهدی عامری از کانون خراسان 6- آقای حسن مهلوجیان از کانون مازندران 7- آقای سید طاهر نعلینی از کانون کرمانشاه 8- آقای منصور ولی زاده از کانون قزوین 9- آقای محمد مفضلی و آقای اصغر صادقی از کانون اصفهان 10- آقای علی فرطوسی از کانون خوزستان تشکیل است.

پیشنهاد آقای ولی زاده در باب افزایش مدت دوره کانون ها مطرح و با اکثریت آراء از دو سال به سه سال موافقت شد. همچنین تمدید انتخاب به دو دوره کماکان مورد تصویب قرار گرفت. راجع به طرح مصونیت وکلا مقرر گردید مورد مداقه و مطالعه واقع و اعضا به نظریه خودشان را متعاقباً به کانون مرکز اعلام تا با مطالعه کافی تصمیم مقتضی اتخاذ شود. راجع به تقاضاهای دیگر ایشان در خصوص کارآموزی و تعداد کارآموزان و الزام وکلا به قبول سرپرستی خارج از صلاحیت کمیسیون تشخیص و در صلاحیت کمیسیون کارآموزی شناخته شد. راجع به پیشنهاد مشترک آقایان دکتر نوربها، ریاحی، مصباح، میرسلیمی و سرکار خانم مینو افشاری راد دایر بر تحقیقات و انجام امور کارشناسانه پیرامون قوانینی که نیاز به اصلاح دارد بحث وافی به عمل آمد و مقرر شد نظریات اصلاحی بر نهج مذکوره در فراز قبل به کانون وکلای مرکز منعکس شود.

بیشتر بخوانید:

قوانین خاص وکالت

وکالت در قوانین خاص دادرسی

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

مصوبات و نظامات کانون های وکلاء دادگستری

مکاتبات

 

منبع: مجموعه کامل مقررات وکالت - دکنر نصرالله قهرمانی -ابراهیم یوسفی محله

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقررات وکالت+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: