حقوق خبر
مقررات وکالت

وکالت در قوانین بین المللی

پایگاه خبری حقوق نیوز

وکالت در قوانین بین المللی

1-از اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب دهم دسامبر 19448 مجمع عمومی سازمان ملل متحد

ماده 11 بند 1 - هر کس که به بزه کاری متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین های لازم برای دفاع او تامین شده باشد تقصیر او قانوناً محرز گردد.

2- از قرارداد ژنو راجع به حمایت افراد کشوری در زمان جنگ (مصوب 12 اوت 1949)

ماده 72 - هر متهمی حق دارد وسائل استدلال لازم جهت دفاع خود را ابراز دارد منجمله می‌تواند گواه آورد و نیز حق دارد از یک نفر مدافع ذیصلاحیت‌که خود انتخاب کند استعانت جوید. مدافع مزبور می‌تواند آزادانه با متهم ملاقات نماید و تسهیلات لازم را برای تهیه مدافعات خود دریافت خواهد‌داشت. چنانچه متهم مدافعی انتخاب نکند دولت حامی یک نفر مدافع برای او تهیه خواهد کرد. در صورتی که متهم باید جواب اتهام مهمی را بدهد و در‌صورتی که دولت حامی وجود نداشته باشد دولت اشغال‌کننده باید با رضایت متهم یک نفر مدافع برایش تهیه کند.

3- از قرارداد ژنو راجع به معامله با اسیران جنگی (مصوب 12 اوت 1949 کنفرانس سیاسی ژنو)

ماده 99 - ... هيچ اسير جنگي را نميتوان محکوم نمود مگر آنکه وسيلة دفاع داشته باشد و يک نفر مدافع ذيصلاحيت به او معاونت کند.

ماده ١٠۵ـ اسير جنگي حق خواهد داشت توسط يکي از رفقاي خود معاونت شود و بهوسيلة يک نفر وکيل که خود انتخاب مـي کنـد دفـاع گردد شاهد به دادگاه بياورد و در صورت لزوم يک نفر مترجم ذيصلاحيت بخواهد. دولت بازداشت کننده بـه موقـع قبـل از دادرسـي بـه او اطـلاع خواهد داد که اين حقوق را دارد .

چنانچه اسير جنگي مدافع تعيين نکرده باشد دولت حامي يک نفر مدا فع براي او تهيه خواهد کرد. دولت حـامي بـراي ايـن کـار لااقـل يـک هفته فرصت خواهد داشت و دولت بازداشت کننده بر حسب تقاضاي آن دولت صورتي از کساني که براي تأمين دفاع صلاحيت دارند جهـت او ارسال خواهد داشت. در صورتيکه مدافع توسط اسير جنگي يا دولت حامي هيچکدام انتخاب نشده باشد دولت بازداشت کننده رأساً يک نفر وکيل ذيصلاحيت براي دفاع متهم تعيين خواهد کرد .

وکيل مدافع براي تهية مقدمات دفاع متهم لااقل دو هفته از شروع دادرسي وقت خواهد داشت و نيز از تسهيلات لازم برخوردار خواهد بود من جمله ميتواند آزادانه با متهم ملاقات و بدون حضور کسي با او صحبت کند. همچنين ميتوانـد بـا کليـة شـهود مـتهم مـن جملـه اسـيران جنگي گفتگو کند. وکيل نامبرده تا پاپان مواعد استينافي از اين تسهيلات بهرهمند خواهد بود ....

4- از مقررات مصوب کنفرانس سازمان ملل متحد درباره حداقل رفتار با زندانیان به منظور مبارزه با جرم و چگونگی رفتار با زندانیان (ژنو – سال 1955)

ماده 93 – به متهم بازداشت شده امکان داده می شود که برابر قانون برای خود وکیل مدافع تعیین کند و وکیل مجاز است به منظور آگاهی پیدا کردن از دفاعیات متهم به تنهایی با او دیدار کند البته باید این کار با مراقبت ماموران زندان انجام بگیرد و ماموران باید به قدری از آنها فاصله بگیرند که سخنان آنان را نشوند.

5- از میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (مصوب 16 دسامبر 1966 مجمع عمومی سازمان ملل متحد)

ماده 14-1- همه در مقابل دادگاه ها و دیوان های دادگستری متساوی هستند.

...................................................................................................................................................................................

4- هر كس‌ متهم‌ به‌ ارتكاب‌ جرمي‌ بشود با تساوي‌ كامل‌ لااقل‌ حق‌ تضمينهاي‌ ذيل‌ را خواهد داشت‌:

الف‌ ـ در اسرع‌ وقت‌ و به‌ تفصيل‌ به‌ زباني‌ كه‌ او بفهمد از نوع‌ و علل‌ اتهامي‌ كه‌ به‌ او نسبت‌ داده‌ مي‌شود مطلع‌ شود.

ب‌ ـ وقت‌ و تسهيلات‌ كافي‌ براي‌ تهيه‌ دفاع‌ خود و ارتباط‌ با وكيل‌ منتخب‌ خود داشته‌ باشد.

ج‌ ـ بدون‌ تأخير غيرموجه‌ درباره‌ او قضاوت‌ بشود.

دـ در محاكمه‌ حاضر بشود و شخصاً يا به‌ وسيله‌ وكيل‌ منتخب‌ خود از خود دفاع‌ كند و در صورتي‌ كه‌ وكيل‌ نداشته‌ باشد حق‌ داشتن‌ وكيل‌ به‌ او اطلاع‌ داده‌ شود و در مواردي‌ كه‌ مصالح‌ دادگستري‌ اقتضاء نمايد از طرف‌ دادگاه‌ رأساً براي‌ او وكيلي‌ تعيين‌ بشود كه‌ در صورت‌ عجز او از پرداخت‌ حق‌الوكاله‌ هزينه‌اي‌ نخواهد داشت‌.

6- از اعلامیه اسلامی حقوق بشر مصوب 15 اوت 1990 اجلاس وزرای امور خارجه سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره

ماده 19 – بنده : متهم بی گناه است تا اینکه محکومیتش از راه محاکمه عادلانه ای که تضمین ها برای دفاع از او فراهم باشد ثابت گردد.

بیشتر بخوانید:

قوانین خاص وکالت

وکالت در قوانین خاص دادرسی

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

مصوبات و نظامات کانون های وکلاء دادگستری

مکاتبات

 

منبع: مجموعه کامل مقررات وکالت - دکنر نصرالله قهرمانی -ابراهیم یوسفی محله

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقررات وکالت

 + 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: