حقوق خبر
پروتستانیسم (Protestantism)

پروتستانیسم؛ پیشینه ی تاریخی، عقاید و فرقه ها (قسمت 1)

واژه ی پروتستان در لغت به معنی معترض است و اولین بار بر معدودی از فرمانروایان امپراتوری روم مقدس اطلاق شد که در سال 1529 در مقابل تصمیم انجمنی معروف به «دیت دوم شپایر» به اعتراض برخاستند

پروتستانیسم؛ پیشینه ی تاریخی، عقاید و فرقه ها (قسمت 1)
 

پایگاه خبری حقوق نیوز

پروتستانیسم (Protestantism)

پروتستانیسم یا پروتستانتیسم یکی از سه شاخه اصلی مسیحیت است. دو شاخه دیگر عبارتند از: آیین «کاتولیک» و «ارتدوکس». این شاخه در جریان «نهضت اصلاح دینی» (رفرماسیون) در قرن شانزدهم میلادی در اروپا شکل گرفت؛ و از مهمترین رهبران آن مارتین لوتر (1448-1531)، جان کالون (1509-1564) و هولدریش تسوینگلی (1448-1531) بودند. در واقع یکی از نقطه های عزیمت دوره ی مدرن و یکی از ارکان تحولات چشمگیر در غرب، نهضت اصلاح دینی است، که این نهضت نهایتاً در، فرقه ی پروتستان متبلور شده است؛ و همین نکته اهمیت بررسی آموزه های این فرقه را مضاعف می کند. پروتستانیسم در ترویج فردگراییِ دینی و مفاهیم فراوانی که زاییده آن است نقش عمده ای داشته است.

پیشینه ی تاریخی

واژه ی پروتستان در لغت به معنی معترض است و اولین بار بر معدودی از فرمانروایان امپراتوری روم مقدس اطلاق شد که در سال 1529 در مقابل تصمیم انجمنی معروف به «دیت دوم شپایر» به اعتراض برخاستند. بر اساس تصمیم این انجمن هر یک از فرمانروایان امپراتوری روم مقدس در تعیین آیین سرزمین خود آزاد بودند؛ اما این گروه معتقد بودند که در موضوعات مربوط به رستگاری و حیات ابدی، فرد شخصاً در مقابل خداوند پاسخگوست.

با گذشت زمان همه ی طرفداران اصلاحات در آیین مسیحیت، بدین نام نامیده شدند؛ و در این تسمیه مخالف و موافق نقش یکسان داشتند.

با این حال، در ابتدا هیچ کلیسا یا فرقه ای به این نام نامیده نشده بود. تا این که در سال 1783، شعبه ی «جامعه ی انگلیکان» در آمریکا، عنوان کلیسای اسقفیِ پروتستان را برای خود برگزید. این در حالی بود که تا پیش از آن زمان، اصلاح طلبان آلمانی را «انجیلی» و در سایر کشورها طرفدار «کلیسای اصلاح شده» می خواندند.

نهضت اصلاح دینی در ابتدا با انگیزه ی اصلاح کلیسای کاتولیک آغاز شد؛ نه ایجاد شکاف و تشکیل فرقه ای جدید. برای بسیاری از دین باوران و مومنان به مسیح کاملاً روشن و مشهود بود که کلیسای رسمی به ارزشهای الاهی و انسانی پشت پا زده و مقام کشیشی بجای آن که یک رسالت باشد، یک منصب و امتیاز اجتماعی شده است. رسواییهای اخلاقی و مالی، کسب درآمدهای کلان، روی آوردن به تشریفات شاهانه و همدستی با زورمندان و قدرتمداران، رشته های امید و اطمینان را گسسته بود. این در حالی بود که این متولیان هدایت و ارشادِ مردم، در مسائل دینی گاه از عوام آن روزگار نیز ناآگاهتر بودند. در چنین شرایطی این جنبش نه برای تغییر در اصول دیانت مسیحی، بلکه برای تغییر در کاربست آن وارد عرصه های سیاسی و اجتماعی شد. تمامی تاکید و اصرار جنبش اصلح، بر بازگشت به مسیحیت اصیل و ناب و کتاب مقدس بود؛ لیکن با گذشت زمان و بخصوص با استنکاف و مقاومت کلیسای کاتولیک در برابر انجام هر گونه اصلاح، این جنبش به طور مستقل دارای اصول و مبانی خاص خود شد.

بیشتر بخوانید:

پروتستانیسم؛ پیشینه ی تاریخی، عقاید و فرقه ها (قسمتهای دیگر)

مکتب اصالت انسان یا اومانیسم (Humanism) چیست؟

 

منبع: فرهنگ واژه ها - عبدالرسول بیات

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقالات سیاسی

 

 + 0
مخالفم - 0

 

سرخط خبرها: