حقوق خبر
Sheryl Sandberg

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت بیست و دوم)

شریل سندبرگ، مدیر ارشد فیس بوک و یکی از بانفوذترین زنان در امور تجاری جهان است.

Sheryl Sandberg
 

پایگاه خبری حقوق نیوز

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان

اغلب زنان به خاطر سربلندی همسر و فرزندانی که ممکن است هنوز وجود خارجی نداشته باشد از پیگیری طرح ها و اهداف شغلی شان خودداری کرده و بر روی آن ها خط بطلان می کشند. بعلاوه بسیار کمتر از همکاران مرد خود به دنبال کسب پست و مقام هستند. علت آن است که کم خودبینی در اعماق ذهن ناخودآگاهشان کمین کرده و با زنجیره هایش آنان را در قید خود دارد و آنان اغلب این موانع درونی را نادیده انگاشته و کمتر درباره آن حرف می زنند. در طول زندگیم بارها درباره نابرابری حقوق زن و مرد در محیط کار شنیده ام و این که داشتن شغل و مسئولیت های خانوادگی به طور همزمان تا چه اندازه شاق و دشوار است. همچنین با رویدادهایی روبه رو بوده ام که نشان می داد تحت تأثیر عدم اعتماد به نفس و خودباوری خودم را عقب نگه داشته ام و بعد ها فهمیدم که اغلب زنان نسبت به مردان در مصاف با مشکلات اعتماد به نفس کمتری از خود نشان می دهند و درونی کردن شکست و ناامنی در انجام کارهای آتی شان نیز تأثیر می گذارد. به طور مثال دیوید، برادرم با وجود این که دو سال از من کوچکتر است و ما هر دو با یک روش تربیتی بزرگ شده ایم از اعتماد به نفس بیشتری بهره مند است. فراموش نمی کنم که ما یک بار در دوران دبیرستان هردو قرار ملاقاتی برای شنبه شب داشتیم که عصر همان روز لغو شد. من تمام تعطیلات آخر هفته را زانوی غم در بغل گرفتم و تمام عرصه ذهنم را به دست نومیدی و غصه سپردم و با مهم شمردن و تقویت آن جز تحلیل نیروها و تضعیف قوای جسمانی و خسته کردن اعصابم چیزی دستگیرم نشد. در صورتی که دیوید با خنده و شوخی با این مشکل رو به رو شد و گفت دخترک بیچاره یک فرصت طلایی را از دست داد و بعد هم رفت و با دوستانش بسکتبال بازی کرد. من همیشه به شوخی به دیوید می گفتم که ای کاش برای چند ساعت هم که شده می توانستم از ظرفیت روحی او برخوردار بوده تا در برابر بحران های زندگی خود را نبازم و شخصیت خود را حفظ کنم. به این واقعیت چشم گشوده بودم که افراد بهره مند از ظرفیت روحی بالا همواره آرام و متمرکزند.

به زنان توصیه نمی کنم که مانند مرد ها رفتار کنند. به آنان تجویز می کنم آن چه را که افراد صرف نظر از مرد و یا زن بودنشان انجام می دهند ارزیابی کرده و از الگوهای درست پیروی کنند.

اشخاص متکی به نفس در هر شرایطی احساس شادمانی و سرور می کنند؛ حس می کنند که برای به انجام رساندن همه آرزوهایشان وقت و انرژی و فرزانگی دارند و تمام آن چه را که اکنون برای کامروایی نیاز دارند در اختیارشان است. بعکس افراد فاقد اعتماد به نفس گویی نیروی مخالفی در باطن دارند که تا می خواهند دست به کاری بزنند صدایی در گوششان زمزمه می کند:«آنچه در زندگیت پیش می آید که دست تو نیست. تو اقتداری بر اوضاع و شرایط نداری؛ حد و مرز خود را بشناس و پایت را از گلیم خود درازتر نکن.» واقعیت این است که همه ی ما کم و بیش بعضی یا بخشی از این دیدگاه منفی یا نگرشی شبیه به آن را پذیرفته ایم و این اندیشه ها در دنیای ما، به خصوص در میان زنان، رایج و متداول است. به همین دلیل در قضاوت های خویش بر بینش و سلیقه شخصی خود تکیه نمی کنیم، تبلور آرمان ها و کلام خود نیستیم. در موقعیت هایی که با آن روبه رو هستیم خود را دست کم می گیریم و فکر می کنیم از عهده انجام شان بر نمی آییم. وقتی در جلسه ای قصد داریم شفاف و بی پرده اظهار نظر کنیم با نوعی ترمز در رفتار و اندیشه هایمان روبه رو هستیم، که ما را از انجام آن کار باز می دارد. در حالی که اغلب همکاران مردمان که کنارمان نشسته اند این مشکل را ندارند. تردیدی نیست برای اینکه بر زندگیمان تسلط آگاهانه داشته باشیم و شخصا مسئول هدایت و گرایشی باشیم که برای خود برمی گزینیم ضرورت دارد به تصفیه درونی خود پرداخته، رسوبات ترس و تردید را از زوایا و اعماق باطن مان پاک و مصفا ساخته و به استعداد ها و قابلیت هایمان ایمان بیاوریم.

کم خود بینی فضایی آکنده از محدودیت ها و تنگنا ها به وجود می آورد.

 

بیشتر بخوانید:

اُپرا وینفری و داستان موفقیت هایش (قسمت اول)

اُپرا وینفری و داستان موفقیت هایش (قسمت دوم)

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت اول)

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت دوم)

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت سوم)

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت چهارم)

 سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت پنجم)

 سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت ششم)

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت هفتم)

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت هشتم)

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت نهم)

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت دهم)

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت یازدهم)

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت دوازدهم)

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت سیزدهم)

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت چهاردهم)

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت پانزدهم)

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت شانزدهم)

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت هفدهم)

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت هجدهم)

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت نوزدهم)

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت بیستم)

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت بیست و یکم)

 

تهیه کننده: محمدی

منبع: سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان - محمدرضا آل یاسین و مونا آل یاسین

پایگاه خبری حقوق نیوز - کارآفرینان و مدیران موفق+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: