حقوق خبر
Sheryl Sandberg

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت بیست و سوم)

شریل سندبرگ، مدیر ارشد فیس بوک و یکی از بانفوذترین زنان در امور تجاری جهان است.

Sheryl Sandberg
 

پایگاه خبری حقوق نیوز

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان

اغلب زنان مایلند افکار، آرمان ها و طرح هایشان را به مرحله اجرا بگذارند اما فکری می کنند ولی کار دیگری انجام می دهند. میان اندیشه و کنش شان شکاف هست که باید مثل من پلی بر روی این شکاف ببندند و اندیشه شان را به کنش پیوند دهند. از سوی دیگر در بسیاری از شرکت ها و سازمان ها مادام که تمایلات زنان با حد و مرزهای از پیش تعریف شده هماهنگ باشد، آنان خوب و شایسته و قابل احترامند. اما به مجرد اینکه از شور و انگیزه کامل که با این حد و مرزها هماهنگ نیست، بهره مند باشند، برای آن مجموعه فردی خودمحور و ناهماهنگ تلقی می شوند.

این نکته را آویزه گوش کنید: تنها ذهنی که بدون ملاحظه کاری، بدون مانع و بدون ترس است آفرینندگی را در خویشتن دارد، اگر این مطلب را ادراک کنید کل زندگی تان دگرگون می شود و روابط تان با همکاران، همسرتان و سایر افراد معنایی کاملا متفاوت می یابد.

اگر می خواهید با ترس و تردید دست و پنجه نرم کنید و آن را با قدرت نهفته در باطن از پیکرتان بیرون رانید باید با سلاح شهامت و مخاطره جویی مجهز شوید.

بارها با این پرسش از سوی زنان روبه رو بوده ام که:«من برای کاری جدید و نوظهور فکر، طرح و ایده جالبی دارم. اما نمی دانم از کجا آغاز کنم لطفا به من بگویید چگونه آن را عملی سازم.» و پاسخ من به این زنان آن است که برای غلبه بر احساس بی کفایتی و ناشایستگی نخست باید خطر این صفت زمینگیر کننده را مثل خطر مار کبرا جدی بگیرید. به هر حال طرح این سؤال که:«چگونه این کار را بکنم؟» پرسشی است ناشی از احساس ضعف و حقارت و شما مادام که خود را شایسته و برازنده انجام کاری ندانید، روش انجام آن کار را پیدا نمی کنید. بر این اساس اگر بگویید:«من هنگام حضور در جلسه اغلب درباره موضوع مورد بحث بیشتر از همکارانم، که اغلبشان مرد هستند، می دانم، اما به راحتی نمی توانم افکار، طرح ها و پیشنهاداتم را مطرح کنم، خواهشمندم به من شیوه عملی رها شدن از شر این احساس حقارت را بیاموزید.» تردید نکنید که به خود کم بینی تان ادامه خواهید داد. برای رهایی از این احساس زمینگیر کننده ضرورت دارد در غیاب دید قالبی، فرضیات و عقاید خشک این نارسایی را ریشه یابی کنید. در غیر این صورت اگر تمام مساعی و تلاش تان را هم به کار گیرید ذات و جوهره احساس بی لیاقتی تان را پیدا نمی کنید این نارسایی باید اکتشاف شود تا راه برای رهایی از آن هموار گردد. فراموش نکنید که مانع و تضاد تنها زمانی پدیدار خواهد شد که به قدر کفایت احساس شایستگی نکنید. در چنین شرایطی خواهان انجام کاری هستید و در همان زمان از انجام آن کار می ترسید و یا نیمی از وجودتان مایل به انجام کاری دیگر است. به هر حال کوشش صرف برای حقیر نبودن نمی تواند به شما احساس شایستگی بدهد. لازم است تمام عواقب و پیامد های ناشی از احساس ناشایستگی تان را به روشنی درک کنید؛ مثلا به این نکته توجه کنید که بی تفاوت از کنار بسیاری از فرصت ها می گذرید. زیرا معتقدید بد اقبال و ضعیف و بی ارزشید. آنگاه با خود کم بینی، این دشمن لانه کرده در ضمیر باطن تان به پیکار برخیزید و او را از آن جا بیرون کنید تا بتوانید ایده ها و افکار شجاعانه و مثبت و روشن را بدان بسپارید.

فقدان اعتماد به نفس نیز مثل بسیاری از چیز های دیگر تابع قانون جذب است. وقتی منفی و هراسان و مضطرب هستید و احساس ناامنی می کنید، همان تجربه ها و موقعیت ها و مردمانی را که می خواهید از آن ها بپرهیزید، به خود جذب می کنید. بعکس اگر اساسا گرایشتان مثبت باشد و منتظر و آرزومند شادی و رضایت و سعادت باشید، مردم و رویداد ها و اوضاع و شرایطی را به خود فرا می خوانید که با توقعات مثبت شما همنواست. به هر حال احساس ناشایستگی و بی کفایتی یک مانع و گرهگاه روانی است که نمی گذارد به خیر و صلاح خود بیندیشید. باید در ژرف ترین سطوح ذهن باور کنید که بهترین گزینه ممکن برای احراز فلان مقام و موقعیت هستید تا قانون تشعشع و جاذبه راه را برای تصدی آن برایتان صاف و هموار کند.

وانمود کنید که از اعتماد به نفس بهره مندید تا این احساس را به دست آورید.

 

بیشتر بخوانید:

اُپرا وینفری و داستان موفقیت هایش (قسمت اول)

اُپرا وینفری و داستان موفقیت هایش (قسمت دوم)

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت اول)

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت دوم)

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت سوم)

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت چهارم)

 سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت پنجم)

 سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت ششم)

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت هفتم)

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت هشتم)

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت نهم)

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت دهم)

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت یازدهم)

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت دوازدهم)

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت سیزدهم)

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت چهاردهم)

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت پانزدهم)

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت شانزدهم)

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت هفدهم)

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت هجدهم)

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت نوزدهم)

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت بیستم)

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت بیست و یکم)

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت بیست و دوم)

 

تهیه کننده: محمدی

منبع: سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان - محمدرضا آل یاسین و مونا آل یاسین

پایگاه خبری حقوق نیوز - کارآفرینان و مدیران موفق

 + 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: