حقوق خبر

مناسبات بین نسلی در حوزه علم (قسمت دوم)

حضور هم زمان برای جامعه شناسی ایرانی یک فرصت مناسبی است. چرا ما از این استفاده نمی کنیم؟

مناسبات بین نسلی در حوزه علم (قسمت دوم)
 

پایگاه خبری حقوق نیوز

مناسبات بین نسلی در حوزه علم

گفتن زنده یاد در مورد اولین ها کافی نیست. باید سهم هر یک از کسانی را که در جامعه شناسی ایران مؤثر بوده اند، مشخص ساخت. آن هایی را که سهمشان معلوم نیست مورد بازشناسی قرار داد و در نهایت به شفافیت رسید. باید در سازمان جامعه شناسی ایران اثرگذار باشیم یعنی اگر بخواهیم انجمن جامعه شناسی را مجددا سازمان دهی کنیم، باید نمایندگان هر نسل در انجمن حاضر باشند تا بتوانند مسائل و مناقشه های نسلی خودشان را دوباره در فضای دموکراتیک ارائه دهند و با شنیدن نقدهای سایر نسل ها به درک تفاهمی و تعاملی برسند.

خود همین حضور همزمان افراد غیر هم عصر می تواند از حالت فرصت به تهدید تبدیل شود. تهدید از کجا برمی خیزد؟ از آن جا که نسل های چهارگانه در یک زمان حضور دارند؛ اگر مسن ترین جامعه شناس معاصر و زنده ایرانی را ملاحضه کنیم هشتاد سال دارد؛ جوان ترین جامعه شناس ایرانی از نسل چهارم دارای 18 سال است؛ دامنه تفاوت سنی جامعه شناسان ایرانی در چهار نسل، از هشتاد سال تا هجده سال است. بنابراین اختلاف سن آن ها حدود شصت سال است؛ در این شصت سال در ایران هزاران حادثه، اتفاق و شکست و پیروزی پیش آمده است. با وجود این که شصت سال زمان زیادی نیست ولی حوادث بسیاری واقع شده است. جامعه شناسی نیز از این حوادث متأثر است.

یکی از اصلی ترین موضوعات و مسائل مطرح در درون نسل های چهارگانه در جامعه شناسی، تفاوت موقعیت های اجتماعی زیست شده برای جامعه شناسان است. جامعه شناسان نسل اول درگیر نوسازی اداری و نظامی بودند. آن ها یا در کنار مدیران نوگرا قرار داشتند یا اینکه به ارزیابی کار و تلاش آن ها می پرداختند. در حالی که جامعه شناسان نسل چهارم در وضعیت جهانی شدن قرار دارند. آن ها کمتر دغدغه استقلال در سر دارند در حالیکه جامعه شناسان نسل اول که می توانند بیشتر ملی هم باشند، متوجه استقلال سیاسی و قلمروی ایران از قدرت بزرگ بودند. در نتیجه توجه به نظریه وابستگی، نوسازی فرهنگی، امپریالیسم و غیره دغدغه جامعه شناسان نسل اول بود و جامعه شناسی فرهنگی، جهانی شدن، پست مدرنیسم دغدغه جامعه شناسان نسل چهارم است.

آنچه افزون بر تفاوت در موقعیت و فهم از زمانه می تواند به جدایی نسل های چهارگانه بینجامد، فقدان اخلاق حرفه ای تحمل دیگری است؛ بسیاری آدم ها، آدم های دیگر را به رسمیت نمی شناسند. بنابراین فرصت استثنایی برای جامعه شناسی ایران وجود دارد که در عین حال می تواند وضعیتی تهدید کننده و مخرب برای آن باشد. بسیاری از جامعه شناسان نسل دوم، که جامعه شناسان نسل اول را به استهزاء گرفتند؛ همین طور جامعه شناسان نسل سوم، جامعه شناسان نسل دوم و اول را و جامعه شناسان نسل چهارم همه نسل های دیگر را به استهزاء گرفتند. پس فقدان به رسمیت شناختن نسلی است که جامعه شناسان را به دعوای باطلی کشانده است.

همانطور که اشاره شد، تضاد بین نسلی تا تعامل بین نسلی دردی است جدی برای جامعه شناسی ایران. حال درمان این درد چیست؟ یکی را حل سازمانی است که من به آن اشاره کردم. راه حل دیگر همان طور که در ابتدای این فصل به آن اشاره کردم توجه به مناقشه های زمانه است؛ جامعه شناسی در ایران از چهار نسل برخوردار است که من سه نسل آن را در کتاب جامعه شناسی در ایران بحث کردم. جامعه شناسی با حضور چهار نسل دارای مناقشه های اساسی است. باید طبیعت این مناقشه ها را فهمید. برای فهمیدن مناقشه ها باید به سؤالاتی از این قبیل پاسخ داد: چه کسانی مناقشه ها را برای جامعه شناسی در ایران مطرح کردند؟ کدام یک از این مناقشه ها، جامعه شناسانه است؟ کدام مناقشه ها، مناقشه ی غیر جامعه شناسانه است؟ کدام مناقشه ها، مناقشه های مدیران درباره جامعه شناسی است؟ کدام یک را فلاسفه نسبت به جامعه شناسی مطرح کرده اند؟ مناقشه های مطرح شده از طریق اصحاب حوزه دین و حوزه آسیب شناسی درباره جامعه شناسی کدام است؟ این جا اتفاقا  مسئله عمده و اساسی این است که ما باید مطالعه ای درباره ی مناقشه های مربوط به جامعه شناسی داشته باشیم.

 

بیشتر بخوانید:

تجربه نسلی به روایت عبدالله مستوفی در عصر قاجار 1

تجربه نسلی به روایت عبدالله مستوفی در عصر قاجار 2

تجربه نسلی به روایت عبدالله مستوفی در عصر قاجار (قسمت پایانی)

تجربه نسلی به روایت محمدعلی فروغی

مناسبات بین نسلی در حوزه خانواده

مناسبات بین نسلی در حوزه خانواده (قسمت دوم)

مناسبات بین نسلی در حوزه خانواده (قسمت پایانی)

مقاسه میزان مذهبی بودن مردم در ایران و جهان

مناسبات بین نسلی در حوزه علم

 

منبع: کتاب جامعه شناسی ایران: جامعه شناسی مناسبات بین نسلی- تقی آزاد ارمکی

تهیه کننده: محمدی

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقالات اجتماعی+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: