حقوق خبر

ویژگی های شخصیت سالم (4)

شخصیت سالم، موفقیت را دوست دارد اما صداقت و خلوص را بسیار دوست دارد.

ویژگی های شخصیت سالم (4)
 

پایگاه خبری حقوق نیوز

شخصیت سالم، مخالف این نیست که انسان اشتباه می کند منتها به عنوان یک انسان مسئول، نه تنها اشتباه خود را تکرار نمی کند بلکه اشتباهات فامیلی و حتی فرهنگی خویش را نیز تکرار نمی کند.

شخصیت سالم، وقتی این بیت از مولوی را می خواند:

آب دریا را اگر نتوان کشید

هم به قدر معرفت باید چشید

به این فکر می افتد که آدم اگر نتواند به اندازه ی دریا و خورشید به همه ی موجودات عالم، هستی ببخشد، حداقل می تواند برای انسان و طبیعت گام مثبتی بردارد و برای محیط زیست خودش و صلح و دوستی تلاش کند. بر این پایه است که به عنوان یک انسان، عزمش را جزم می کند و حرکت را آغاز می کند و به خیل انسان دوستان می پیوندد.

شخصیت سالم، ضمن این که به دنیا و مردم اش علاقه مند است، در فعالیت های اجتماعی شرکت می کند و برای پاکی محیط زیست و محافظت از طبیعت، مشارکت فعال دارد.

شخصیت سالم، هم حرف کسانی که امروزه روز می گویند «ببین حرف طرف چیست، کاری نداشته باش کیست» را می پسندد و هم حرف شاعر را که چند قرن پیش گفت:

به گفتار بنگر که گفتار چیست

به گوینده منگر که آن شخص کیست

شخصیت سالم، هنگام برخورد و گفت و گو با دیگران، قبل از هر چیز به سخن و رفتار آن ها توجه می کند تا ببیند در گفتار و اعمال آن ها کدام زمینه مورد توافق با اوست تا نقاط مشترک را بیابد و تقویت کند و سپس آرام آرام به سراغ مخالفت ها برود.

شخصیت سالم، ظاهر و باطن خود را بروز می دهد و انرژی خویش را صرف برگزاری نمایش، تظاهر و گمراه کردن دیگران نمی کند.

شخصیت سالم، ضمن این که دوست دارد دیگران منحصر به فرد بودن او را بپذیرند، خود نیز خصوصیات منحصر به فرد دیگران را به رسمیت می شناسد و از آن حتی قدردانی هم می کند.

شخصیت سالم، به زندگی ذوق و شوق دارد و از کار، تفریح، مطالعه، طبیعت، و مردم لذت می برد.

شخصیت سالم، وقتی می بیند پیشینیان همه رفتند و حتی ستاره های اثرگذاری چون حافظ و گاندی که «در جمع کمال شمع اصحاب» بودند نیز رفتند، به این نتیجه می رسد که باید کاری کرد. باید در این عمر کوتاه صد ساله، تا دیر نشده، برای کاستن از درد و رنج مردم و برقراری صلح و پاکی محیط زیست، کاری کنیم تا شاید به قول خیام، بتوانیم «در جمع کمال شمع اصحاب» شویم:

آنان که محیط فضل و آداب شدند

در جمع کمال شمع اصحاب شدند

ره زین شب تاریک نبردند به روز

گفتند فسانه ای و در خواب شدند

شخصیت سالم، بر این باور است که اگر کودکی با غرولند و با بدخلقی و فریاد کشیدن خواست اوضاع را کنترل کند، انسان بالغ نیز می تواند همراه کودک و نه به کودک، غرولند کند و صدایش را کمی بالا ببرد.

بیشتر بخوانید:

ویژگی های شخصیت سالم (قسمتهای دیگر)

 

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقالات اجتماعی+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: