حقوق خبر

ویژگی های شخصیت سالم (5)

شخصیت سالم، به آنچه قرار گذاشته است و به برنامه ای که تنظیم شده است، بدون هیچگونه عذر و بهانه ای، عمل می کند.

 ویژگی های شخصیت سالم (5)
 

پایگاه خبری حقوق نیوز

ویژگی های شخصیت سالم

شخصیت سالم، با این که مخالفت چندانی با «برتراند راسل» ندارد وقتی او می گوید «بیشتر مردم ترجیح می دهند بمیرند، ولی فکر نکنند. در حقیقت آن ها همین کار را می کنند»  ولی آن چه به عینه می بیند، این است که گویا دنیا کمی عوض شده و نسبت به قیل، انسان های بیشتری دارند فکر می کنند یا به این نتیجه رسیده اند که باید فکر کرد، اندیشید، تحقیق و بررسی کرد که چرا در آغاز قرن بیست و یکم هنوز جنگ و خشونت وجود دارد و کشور های «متمدن» که در سازمانی به نام «ناتو» گرد آمده اند، به کشور هایی که به ساز آن ها نمی رقصند حمله و تجاوز می کنند و در حالی که دم از حقوق بشر می زنند، آن کشور ها را به خاک سیاه می نشانند.

شخصیت سالم، اجازه نمی دهد خرافات روی او اثر بگذارد حتی اگر «ویلیام بلوم» توصیه کرده باشد «...من برای حفاظت خانه ی خود همیشه سه فعل را روی در ورودی تجسم می کنم...از تکنیک حباب می توان جهت ایجاد غشای حفاظتی دور خانه ی خود استفاده کرد. اگر نماد ها و نشانه هایی را دوست دارید، آنها را روی در و پنجره خانه تجسم کنید...» انسان مسئول، به خوبی می داند که اگر زیربنا  و حتی روبنا خانه، سفت و محکم و حساب شده نباشد، در اثر یک تندباد می ریزد حتی اگر هزاران علامت و نشانه روی آن باشد و حباب غشایی را پیرامون آن تصور یا تجسم کنیم.

شخصیت سالم، هرگز هنگامی که احساس خشم به سراغش آمده است، تصمیم نمی گیرد. نخست آن را اداره می کند و از خودش دور می سازدش تا آرام بگیرد و سپس درست می اندیشد و عاقلانه تصمیم می گیرد.

شخصیت سالم، بر این باور است که بعضی از شعر های قدیم کاربردی ندارد و بهتر است که در آن ها تجدید نظر شود از جمله «تفنگ و گل و گندم، داره می آره.» گل و گندم همیشه برای همه ی انسان ها مفید و قابل قبول است اما «تفنگ»، نه دیروز کاربردی داشت و نه امروز حرفی برای زدن دارد و به درد فردا هم که اصلا نمی خورد. بر این پایه، « تفنگت را زمین بگذار» و به جای آن، قلم بردار و بنویس: سخن و گل و گندم، داره می آره.

شخصیت سالم، بر این باور است که انسان اگر واقع گرایی را از دست بدهد، قدرتش برای برقراری ارتباط با دنیای واقعیات، محدود و محدودتر می شود، آنوقت مجبور می شود از پشت عینکی به خود و دیگران نگاه کند که واقعیات را منشوروار تحریف می کند.

شخصیت سالم، از این که موجبات شاد شدن مردم را فراهم می کند، راضی و خشنود است.

شخصیت سالم، همواره بر این باور بوده است که یک شکست و یا حتی چند شکست، نمی تواند شکست همیشگی باشد. بر این پایه، در صورت شکست، باید به پا خاست و حرکت را دوباره و یا حتی از نو آغاز کرد. «بوریل سلز» نیز با این نظر موافق است و می گوید: شما ممکن است از شکست و پیامد های نامطلوب دچار یأس و ناامیدی شوید. مطمئن باشید در صورتی که برای رهایی خود از این وضعیت تلاش نکنید، محکوم به فنا خواهید بود.

شخصیت سالم، هنگام برخورد و گفت و گو با دیگران، گذشته از احترام به خود و آن ها، توجه دارد که داشتن حرمت نفس، بسیار ارزشمند است هم برای خود، هم برای دیگران.

شخصیت سالم، به پند سعدی، «ای که در نعمت و نازی به جهان غره مشو» توجه می کند و در صورت داشتن امکانات، به آن تفاخر نمی کند و اگر قدرتی داشت، مدارا و تساهل را زیاد نمی برد و حقوق اجتماعی دیگران را پایمال نمی کند.

شخصیت سالم، با این باور که «قابلیت، جوهر موفقیت و خوشنودی است»، دانش آموزان را ترغیب می کند به قابلیت برسند و حرف زدن و گوش دادن را بیاموزند تا به این نتیجه برسند که ارتقاء سطح خرد و دانش، از همه بیشتر برای خودشان خوبست.+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: