حقوق خبر
محافظه گرایی (Conservatism)

محافظه گرایی (Conservatism) چیست؟ (قسمت 2)

مایکل اوکشات انگلیسی، نامبردارترین چهره ی محافظه گرا در عصر حاضر و نیز یکی از منتقدان برخی مؤلفه ها و مناسبات دنیای مدرن است


 

پایگاه خبری حقوق نیوز

محافظه گرایی (Conservatism)

متفکران محافظه گرایی

مهمترین چهره ی اندیشمند در پیشینه ی محافظه گرایی ادموند برک است. وی در مورد انقلاب فرانسه تأملات و نقدهای بسیاری داشته است؛ و اوضاع پیش از آن انقلاب را نسبت به پس از آن ترجیح می دهد. آنتونی کوئینتن در بررسی این پیشینه همچنین از سیسرون، ژان بدن، هالیفاکس، مونتسکیو، والپول دومستر، ایزرائیلی، سایسبوری نام می برد. کاربرد واژه ی محافظه کاری با محافظه گرایی به تأملات ادموند برک در مورد انقلاب فرانسه بازگشت می کند.

مایکل اوکشات انگلیسی، نامبردارترین چهره ی محافظه گرا در عصر حاضر و نیز یکی از منتقدان برخی مؤلفه ها و مناسبات دنیای مدرن است؛ و تلاشها و تغییرات جدید را نوعی آرمان گرایی و پیمودن راههای خطرناک و نیازموده می داند. به نظر اوکشات فلسفه ی سیاسی در تجارب سیاسی ریشه دارد نه در تفکرات نظری و انتزاعی. همچنان که گذشت محافظه گرایی به عقیده ی او یعنی ترجیح امر معلوم بر امر مجهول؛ امر آزموده بر امر نیازموده؛ امر موجود بر امر مطلوب؛ و امر محدود اما دست یافتنی بر امر نامحدود اما نامعلوم. به همین دلیل او مانند بسیاری از محافظه گرایان خود را عمل گرا (پراگماتیست) می داند. او معتقد است فردگرایی و تاکید بر تجربه های فردی و خودبنیاد به سست کردن و تباه کردن پیوندهای جمعی مبادرت کرد. فردگرایی نهایتاً به تولید انسانهایی انجامید که مایل یا قادر به مسئوولیت پذیری نیستند. همین روند – یعنی فردگرایی افراطی – گاه موجب تفریط و پیدایش اخلاق ضد فردی شد که سرانجام امنیت را به آزادی ترجیح داد و برای تامین احساس امنیت از آزادی صرفنظر کرد و به دامن قدرت و نظام های توده ای و رژیمهای توتالیتر و استبدادی پناه برد.

به عقیده ی اوکشات زندگی موفقیت آمیز بر معرفت فلسفی و عقل گرایی فلسفی استوار نیست. به همین دلیل او به امثال دکارت، ولتر، بنتام، مارکس و انگلس حمله می کند. به نظر وی زندگی اخلاقی مردم غرب به علت عقل گرایی افراطی مخدوش شد. وی در مقابل از مفهوم خاصی از سنت دفاع می کند. چرا که سنت در فراز و نشیب زمانها شکل می گیرد و اگرچه به شکل ناآگاهانه رشد می کند، اما مبین تجربه های اصیل و طبیعی است.

گفتنی است که برخی چهره های محافظه گرا تنها از یک جنبه ی (اجتماعی یا اقتصادی) محافظه گرا هستند و از جنبه دیگر غیر محافظه گرا محسوب می شوند.

بیشتر بخوانید:

محافظه گرایی (Conservatism) چیست؟(قسمتهای دیگر)

فمینیسم

منابع و نهادهای اثرگذار بر سياست خارجی ايالات متحده آمـريکا

 

منبع: فرهنگ واژه ها - عبدالرسول بیات

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقالات سیاسی+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: