حقوق خبر

ضرب المثل های ایرانی (قسمت پنجم)

 ضرب المثل های ایرانی (قسمت پنجم)
 

پایگاه خبری حقوق نیوز

از تو حرکت، از خدا برکت

اگر انسان تلاش و کوشش کند، خداوند حتما به او روزی و موفقیت در انجام کاری که در آن قدم برداشته عطا خواهد کرد.

از تو عباسی، از من رقاصی

پول از تو، کار یا اطاعت از من (انجام هر کاری به خاطر پول حتی رقصیدن).

از چاله به چاه افتادن

از یک وضعیت بد به وضعیت بدتر گرفتار شدن.

از خجالت آب شدن

شرمندگی زیاد، در حد ذوب شدن و عرق کردن.

از خدا پنهان نیست از شما چه پنهان

وقتی بخواهند رازی را به کسی بگویند این جمله را ادا می کنند.

از خر شیطان پایین آمدن

کوتاه آمدن، دست از یکدندگی و لجاجت برداشتن و به اصطلاح شیطان را از خود دور کردن.

از دور داد می زنه

وقتی چیزی یا کسی آنقدر واضح و آشکار باشد که خودش خود را برملا کند. شفاف بودن چیزی.

از دور دل می برد، از نزدیک زَهره

کسی یا چیزی که از دور خوب و جالب باشد، اما از نزدیک بد و زشت.

از دماغ فیل افتاده

خیلی ناز و افاده داره. شخص متکبر.

از دنده چپ بلند شدن

بدقلق و بداخلاق شدن و سرناسازگاری گذاشتن.

از سکه افتادن

چیزی که جلا و زیبایی اولیه خود را از دست داده باشد.

از شیر مرغ تا جون آدمیزاد

از راحت ترین تا نایاب ترین چیزها (معمولا خوراکی) فراهم است.

از طلا گشتن پشیمان گشته ایم، مرحمت فرموده ما را مس کنید

به کسی که وضع را بدتر و ناگوار تر از اول کرده باشد می گویند. تقاضای برگرداندن وضع به حالت اول.

بیشتر بخوانید:

اسطوره در شعر شاعران نوگرا

چهل نامه‌ی کوتاه به همسرم

ضرب المثل های ایرانی (قسمتهای دیگر)

از عرش تا فرش

از آسمان تا زمین و هرچه در آن هاست.

از کله سحر تا بوق سگ

از اول صبح تا آخر شب.

از کوره در رفتن

عصبانی شدن.

از کوزه همان برون تراود که در اوست

اعمال و رفتار هرکس نشان دهنده احوال درون و فکر و اندیشه اش می باشد.

از کیسه خلیفه بخشیدن

از قول دیگری و از جیب کس دیگر وعده انجام کاری یا خرج کردن را دادن

از ما به خیر و از شما به سلامت

هنگامی که بخواهند راه یا کار و برنامه خود را از دیگری جدا کنند می گویند.

از ماست که بر ماست

نباید از دیگران گله کرد، آن چه برما می رسد نتیجه کار خودمان است.

از ما گفتن از شما نشنیدن

آن چه را لازم بود و وظیفه داشتیم بگوییم گفتیم دیگر خودتان می دانید که بپذیرید یا نپذیرید. اتمام حجت کردن.

از منبر پایین نیامدن

از پرگویی و پشت هم اندازی دست برنداشتن، پرحرفی کردن.

از ناعلاجی به خر می گه خانوم باجی

وقتی که به ناچار چیز یا کس دیگری را به جای اصل آن چیز قبول کنند می گویند.

از نخورده بگیر بده به خورده

گذشت و احسان فقیر بیشتر است و ثروتمند بیشتر حرص می زند.

از نیش عقرب به مار غاشیه پناه بردن

قوی پنجه کم آزارتر بهتر از ضعیف نمای پر آزار است؛ (اجبارا از ظالم به ظالم تر پناه بردن).

از هرچه بدش می آمد سرش آمد

چیزی را که نمی خواست برایش پیش آمد.

از هرچه بگذری سخن دوست خوشتر است

صحبت راجع به هرچیز کسل کننده است جز سخن مورد پسند و حرف دل، حرفی که اصل مطلب است و باید از گفتن سخنان دیگر خودداری کرد.

از هر دست که بدهی از همان دست پس می گیری

نتیجه عمل انسان به خودش برمی گردد، چه عمل زشت و ناپسند و چه کار خوب و پسندیده و درست.

از هر طرف باد بیاید بادش می دهد

کسی که بنا بر مصلحت خود و خوشایند این و آن عقیده و روش خود را تغییر دهد.

از هول حلیم در دیگ افتادن

به خاطر ذوق و طمع و حرص زیاد عجله کردن و دچار ضرر شدن.

اسبش را گم کرده، دنبال نعلش می گردد

اصل را رها کردن و دنبال فرع بودن.

 

منبع: کتاب ضرب المثل های ایرانی- مهتاب منصوری

پایگاه خبری حقوق نیوز - فرهنگی و هنری  + 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: