حقوق خبر

ویژگی های شخصیت سالم (7)

شخصیت سالم، می تواند با دیگران تفاوت داشته باشد و با همه حتی خودش اختلاف داشته باشد. آنچه اهمیت دارد این است که او این اختلاف ها را با گفت و گو و به شیوه مسالمت آمیز حل می کند.

 ویژگی های شخصیت سالم (7)
 

پایگاه خبری حقوق نیوز

شخصیت سالم، به توصیه ی رودکی (البته اگر نژادپرستی در آن نباشد) عمل می کند:

شاد زی با سیاه چشمان

که جهان نیست جز فسانه

زآمده شادمان بباید بود

وز گذشته نکرد باید یاد

و زندگی را با آدم های شاد به شادمانی می گذراند. نه غم فردا که نیامده است را می خورد و نه افسوس گذشته را که دیگر برنمی گردد بلکه از زمان حال بهترین بهره برداری را می کند و همراه دیگر انسان های مواساتی، برای برقراری صلح و دوستی تلاش می کند.

شخصیت سالم، بر این باور است که در پیری، قبیح تر از این نیست که جاهل و نادان باشیم.

شخصیت سالم، اگر با شکست یا ناکامی روبرو شد مثلا در انتخابات یا رابطه ی عشقی یا حتی مسابقه ی ورزشی، نمی گوید «من شکست خورده ام و بدتر از آن، برای همیشه شکست خورده ام» بلکه با پذیرش نتیجه ی آن (یعنی شکست یا عدم موفقیت)، می گوید «نتیجه مطابق میل من نبود یا در این راه موفقیت حاصل نشد» و بی آنکه به احساس اندوه اجازه ورود دهد و بدون آن که برای افکار منفی پروانه صادر کند، به راه خود یا برگزیدن راه دیگری تا سرمنزل مقصود، ادامه می دهد.

شخصیت سالم، نظر «اندره متیوس» را در عبارت «برای دوست داشتن دیگران لازم نیست که هربار آن ها را ببوسید و کاسه های برنجتان را میان گرسنگان جهان سوم توزیع کنید. برای دوست داشتن دیگران آن ها را کمتر در مسند داوری بنشانید. بگذارید آن چه را می خواهند بپوشند. آنگونه که می خواهند زندگی کنند و همانی باشند که خود می خواهند همانی که هستند» می پسندد و خود جمله ای به آن اضافه می کند: اگر انسان ها را دوست داریم، بگذاریم نظراتشان را بدون ترس و لرز ابراز کنند.

شخصیت سالم، سخن «لوئیز هی» را «به این نتیجه رسیده ام که وقتی حقیقتا خودمان را به همان صورت که هستیم دوست می داریم و می پذیریم و تأیید می کنیم، در زندگی همه چیزمان با موفقیت همراه است» در صورتی می پذیرد که جمله ی زیر به آن اضافه شود: و امیدوارانه حرکت و تلاش می کنیم.

شخصیت سالم، ندانستن را عاری می داند و می خواند و می نویسد.

شخصیت سالم، کار بد انجام نمی دهد که برای توجیه خود مجبور شود به جفنگیاتی چون «خوی و مصلحت من این است» یا «من به آن عادت کرده ام»، متوسل شود. انسان سالم براین باور است که آدم می تواند، به تنهایی یا به کمک متخصص، بر خوی و خصلت ناشایست خود غلبه کند و بر تمام عادات زشت خویش مسلط شود و حتی عادت های نیکو را به جای عادت های بد بنشاند و با مرور و تکرار کار های خوب، آن ها را نهادینه کند.

شخصیت سالم، که فروتنی را بسیار دوست می دارد، تواضع را به همان اندازه ای دوست دارد که تکبر را دوست ندارد.

شخصیت سالم، مانند «سعدی»، عدالت و درستکاری را به همه چیز توجیح می دهد:

شکوه و لشکر و جاه و جمال و مالت هست

ولی به کار نیاید به جز نکوکاری

شخصیت سالم، هیچ کس را مسخره نمی کند به ویژه کودکان را.

شخصیت سالم، زندگی را برای خودش مرتب و نو و روزگار را تر و تازه می کند.

بیشتر بخوانید:

ویژگی های شخصیت سالم (قسمتهای دیگر)

 

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقالات اجتماعی

 + 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: