حقوق خبر

ویژگی های شخصیت سالم (8)

شخصیت سالم، برای نهادینه کردن عادت های نیکو در کودکان، مخالفتی با تشویق و حمایت آن ها ندارد اما ترغیب را بیشتر دوست دارد.

 ویژگی های شخصیت سالم (7)


پایگاه خبری حقوق نیوز

شخصیت سالم، نظر توماس ادیسون بزرگ ترین نقطه ضعف ما کوتاه آمدن است مطمئن ترین راه برای موفقیت، تلاش برای یک بار دیگر است را با یک شرط می پذیرد و آن این است که هدف یا خواسته باید آگاهانه و بررسی شده باشد که آیا امکان دست یافتن به آن هست یا نه، وگرنه صدبار هم تلاش کنی، نمی توانی بروی در استخر و خیس نشوی. با اتومبیل هزاربار هم که کوشش کنی، نمی توانی پرواز کنی. صدبار هم که تلاش و تمرین کنی، نمی توانی دو متر بپری بالا.

شخصیت سالم، حتی نارضایتی خود را با رفتاری مثبت که اثرگذاری آن ساده تر و بهتر است، به سمع و نظر دیگران به ویژه کودکان، می رساند.

شخصیت سالم، مصرف گرایی، سودجویی و منفعت طلبی که فقط منافع شخص و نه جمع را در نظر می گیرد، دوست ندارد زیرا آن ها جلوه های دیگری از زمینه سازی برای ایجاد نوعی از خشونت است و هرکس این ها را ترویج کند، به خودخواهی و حتی خودپرستی دامن می زند که حاصلش ایجاد شکاف بیشتر در جامعه و در پایان دمیدن در شیپور جنگ خواهد بود.

شخصیت سالم، نه به خاطر خود، نه به خاطر قوم و قبیله ی خود و نه حتی به خاطر میهن خود، جنگل ها را نابود نمی کند، نسل حیوانات را تهدید نمی کند، به تبعیض دامن نمی زند و به دیگر انسان ها اذیت و آزار نمی رساند.

شخصیت سالم، دنیای جدیدی که کودکان از سن هفت-هشت سالگی، با وجودی که هنوز در قد و قواره ی والدین نیستند، می خواهند شبیه آن ها باشند و خودشان را با آن ها قیاس و حتی از آن ها تقلید می کنند، به رسمیت می شناسد.

شخصیت سالم، مغز را به عنوان پدیده ای مادی می تواند ببیند اما ذهن که عنصر غیر مادی مغز است یا به بیانی دیگر حاصل عملکرد مغز است را نمی تواند ببیند ولی محصول ذهن که چیزی نیست جز افکار خوب و بد را می پذیرد. انسان مسئول، چون حق انتخاب دارد، فکر های خوب را انتخاب می کند و زندگی اش را با کمک آن فکرهای خوب و درست و مناسب پر می کند که فکرهای بد نتوانند او را به راه های بد ببرند.

شخصیت سالم، در گفتار خویش صادق است بدین معنا که بین فکر و حرف و عمل او هماهنگی وجود دارد یعنی آن چه می گوید نه الزاما همه ی افکار یا دانسته های اوست بلکه آن چه می گوید همانی است که به آن فکر می کند و همان را نیز عمل می کند. برای مثال اگر معتقد به صلح است، تبلیغ و برای برقراری آن فعالیت می کند.

شخصیت سالم، به جای اینکه حواس خود را به کارهایی که از عهده اش خارج است معطوف کند به کارهایی توجه می کند که از عهده اش ساخته است.

شخصیت سالم، بر این باور است که چیزی به نام رهایی از فکر وجود ندارد و به بیانی دیگر، رهایی از فکر حرفی است بی معنا زیرا در شبانه روز حدود 60 هزار فکر به سراغ انسان می آید که حدود 75 درصد آن منفی است و 90 درصد از افکار منفی مدام تکرار می شود. آن چه انسان در این رهگذر می تواند انجام دهد آنست که زندگی و روز خود را آنقدر با کار خوب و درست و مناسب پر کند که مجالی برای جولان افکار منفی باقی نماند.

شخصیت سالم، دوست داشتن، مهرورزیدن و عاشق شدن را دوست دارد اما در مورد عاشق شیدا که همان عاشق سینه چاک شدن است، با تأمل پیش می رود زیرا خطری که عاشق شیدا را تهدید می کند این است که اگر خللی به وجود آید، موجب افت روحی روانی می شود و تا مرز از خود بی خود شدن پیش می رود که می تواند به تنفر منجر گردد.

بیشتر بخوانید:

ویژگی های شخصیت سالم (قسمتهای دیگر)

 

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقالات اجتماعی

 + 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: