حقوق خبر

ویژگی های شخصیت سالم (9)

شخصیت سالم، رمز بهزیستی و زندگی بهتر را یاد گرفته است و آن چیزی نیست جز «منافع من و ما، در گرو منافع جمع است» و فاصله گرفتن از قدرت پرستی و خشونت طلبی.

 ویژگی های شخصیت سالم (9)

 

پایگاه خبری حقوق نیوز

شخصیت سالم، سلامت و احساس امنیت کودکان را با ترساندن آن ها و یا تهدید، کتک، مقایسه، تنبیه، سرزنش، تحقیر، تبعیض، قهر، بی توجهی، توقع و انتظار بیش از حد توان، به خطر نمی اندازد.

شخصیت سالم، میل ندارد وقت تلف کند و عمرش به بطالت بگذرد. در این مسیر صد ساله می خواهد تا دیر نشده، روز ها گل بکارد و شب ها چراغ روشن کند، همانطور که «سعدی» چنین کرد:

هردم از عمر می رود نفسی

چون نگه می کنم نمانده بسی

ای که پنجاه رفت و در خوابی

مگر این پنج روز دریابی

شخصیت سالم، اگر اشتباه کرد، توقع ندارد فقط دیگران او را ببخشند، خودش نیز خود را می بخشد.

شخصیت سالم، نه فقط کدورت و نفرت پراکنی نمی کند و از هر گونه جنگ و خشونتی فاصله می گیرد بلکه مهر و محبت را تبلیغ و صلح و دوستی را ترویج می کند.

شخصیت سالم، نه در پی برملا کردن عیوب دیگران که به دنبال اصلاح عیوب خویش است.

شخصیت سالم، به کودکان هیچ صفتی را نسبت نمی دهد. کودکان به صفت های نسبت داده شده به آن ها، عادت می کنند برای مثال: تو تنبلی، تو کودنی یا تو شلخته ای. کودک خودش را آن طور که به او نسبت داده شده می شناسد و گرایش به تغییر در او خیلی کم می شود یا اصلا به وجود نمی آید. حتی نسبت دادن صفات مثبت نیز کار چندان درستی نیست زیرا او را از تلاش برای پیشرفت یا بهتر شدن، باز می دارد.

شخصیت سالم، برای در امان بودن از شر پشه ها، مرداب را می خشکاند.

شخصیت سالم، چون به خود اعتماد و اطمینان دارد، در پی اثبات خویش نیست و نیاز به تأیید کسی ندارد.

شخصیت سالم، جهانی عاری از جنگ و خشونت را در صدر خواسته های خود قرار داده است و همزمان با آن، برای دنیایی پر از مهر و صلح و دوستی تلاش می کند.

شخصیت سالم، که یادگرفته است دیگران را نیز ببیند و همدلی کند، به انسان ها کمک و چیزی به نفع همگان خلق می کند و برخلاف بشریت هیچ کاری نمی کند.

شخصی سالم، جمله ی زیر را همواره مد نظر دارد: کسی که به فکر طبیعت نیست و برای محیط زیست فعالیت نمی کند، نه برای بشریت مفید است و نه برای بهداشت تن و روان خود ارزش قائل است.

 

بیشتر بخوانید:

ویژگی های شخصیت سالم (قسمتهای دیگر)

 

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقالات اجتماعی+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: