حقوق خبر
ریچارد کارلسون

100 کلید موفقیت در کار (20)

از نظر من، کمتر صفت انسانی به اندازه ی خودشیفتگی بد است.

 100 کلید موفقیت در کار (20)

پایگاه خبری حقوق نیوز

نکات مهم برای موفقیت در کار

خود شیفته نشوید

شخصی که در این رده باشد، خود را بی اندازه جدی می گیرد. اینان خیلی دوست دارند که به صحبت های خود گوش کنند، و برای وقت خود ارزش قائل شوند. آنان معمولا قدری در مورد زمان، عشق، و پول خود خودخواه هستند و به علاوه فاقد محبت نسبت به کسانی هستند که اقبال کمتری دارند. آنان متکبر هستند و افراد پررو و حق به جانب تلقی می گردند. افراد خود شیفته دیگران را اغلب وسیله ی دستیابی به خواست خود می بینند و با ایشان چنین رفتار می کنند. آنان معمولا فقط یک دیدگاه دارند، و آن فقط دیدگاه خودشان است. حق به جانب ایشان است و بقیه اشتباه می کنند، البته مگر آن که شما نظرتان با حضرتشان یکی باشد.

اشخاص خود شیفته می توانند بی ادب باشند و احساسات دیگران را در نظر نگیرند و اساسا به خود علاقه دارند. آنان تمایل دارند مردم را در سلسله مراتب ببینند. به عبارت دیگر، بعضی از مردم را زیر دست خود و همچنین آنان را پاییت تر از خود می بینند. و عاقبت، اشخاص خود فریفته شنوندگانی خوب نیستند، زیرا رک بگویم، بیش از آن که در ظاهر نشان می دهند، به سایر مردم علاقه مند نمی باشند.

قطعا، من بدترین جنبه ی قضیه را ترسیم کردم. تعداد خیلی کمی هستند که تا این حد بد باشند. دلیل رسم کردن این تصویر این است که به نظرم کاملا مهم است بدانید نباید تحت هیچ شرایطی تبدیل به چنین شخصی شوید. این امر شما را در مسیر کسب اطمینان از اینکه هیچ یک از این ویژگی های زشت، وارد زندگیتان نمی شود قرار می دهد و اگر وارد شد، سریع دست به کار شوید تا آن را به مسیری دیگر سوق دهید.

خود باوری را با خود شیفتگی اشتباه نکنید. این دو هیچ ربطی به هم ندارند. در حقیقت، می توان گفت که طبیعت این دو کاملا مخالف هم است. فرد خودباور دیگران را دوست دارد و احساسی خوب نسبت به خود دارد، زیرا آن چه را در یک حس عاطفی نیاز دارد (احساس مثبت نسبت به خودش) در اختیار دارد. غریزه ی طبیعی او این است که به گونه ای غیر خودخواهانه به یاری دیگران بشتابد. بی اندازه علاقه مند است که بشنود سایر مردم چه چیزی برای گفتن دارند و دوست دارد از ایشان بیاموزد. بسیار دلسوز است، و همیشه به دنبال راه هایی برای خدمت و مهربانی و بخشش است. متواضع است و با همه در عین احترام و مهربانی رفتار می کند.

دلایل عالی بسیاری برای خودشیفتگی کمتر وجود دارد. برای شروع، همانطور که در تصویری که برایتان رسم کردم مشاهده نمودید، خود شیفتگی یک صفت زشت انسانی است. فراتر از آن، خود شیفتگی بسیار تنش زا است. در حقیقت، اشخاص خود شیفته به اندازه یا بیش از گروه های دیگر مردم، از کاه کوه می سازند، همه چیز آنان را آشفته یا مستأصل می کند. به نظر می رسد که هیچ چیز برایشان به اندازه ی کافی رضایت بخش نیست.

برای مثال، افراد خودشیفته اغلب در یادگیری بسیار ضعیف هستند چون خوب گوش نمی سپارند. و نظر به این که مردم برایشان اهمیتی ندارند، از امتیاز یادگیری از دیگران محروم هستند. به علاوه، خودشیفتگی برای دیگران مشخص است و باعث می شود آنان از حمایت و یا کمک قابل توجه محروم شوند. تشویق کردن شخص متکبر به پیروزی دشوار است. در واقع، ما هوس مشاهده ی شکست اینان را می کنیم.

به این دلیل و بسیاری دلایل دیگر، فکر خوبی است که خود را بازبینی کنید و صادقانه سطح خودشیفتگی خود را ارزیابی نمایید. خودتان قضاوت کنید. اگر احساس می کنید در این مسیر افتاده اید، پس احتمالا زمان یک انطباق ذهنی فرا رسیده است. همه از این کار بهره می برند. نسبت به دیگران الهام بخش تر می شوید و عاقبت، طعم زندگی آسان تر و شادمانه تری را خواهید چشید.

 

بیشتر بخوانید:

مذاکره

100 کلید موفقیت در کار (قسمت های دیگر)

 

 

تهیه کننده: محمدی

منبع: 100 کلید موفقیت در کار - ریچارد کارلسون

پایگاه خبری حقوق نیوز - گزیده کتاب+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: