حقوق خبر
نامه رئیس کانون وکلای مرکز به دادستان انتظامی قضات در مورد عدم پذیرش وکیل توسط یکی از شعبات محاکم عمومی

مکاتبات 34

34- نامه رئیس کانون وکلای مرکز به دادستان انتظامی قضات در مورد عدم پذیرش وکیل توسط یکی از شعبات محاکم عمومی

شماره : 9996/ح/ک

تاریخ : 22/5/80

دادستان محترم انتظامی قضات

احتراماً آقای مرتضی وطن خواه کارآموز وکالت به موجب وارده 7538 مورخ 16/4/80 به این کانون اعلام کرده است که ریاست شعبه دوم دادگاه عمومی انزلی از پذیرش ایشان به عنوان وکیل در پرونده ای که با کلاسه یک سیار توصیف شده خودداری و حتی با ثبت لایحه و وکالتنامه ایشان مخالفت کرده اند به نحوی که ناچار به توسل معاونت محترم دادگستری گیلان شده است (تصویر اوراق ضمیمه است) چون این نحوه برخورد معارضه قطعی با اصل 35 قانون اساسی و قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی دارد و اعمال استثنائات موضوع بصره ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری نیز باید مسبوق به پذیرش وکالتنامه و درج مراتب در صورتجلسه و تفهیم موضوع به ذینفع می باشد که در ما نحن فیه هیچ یک از موارد ملحوظ نشده است مراتب جهت آگاهی و اقدام مقتضی اعلام می شود.

رئیس هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز - سید محمد جندقی کرمانی پور

بیشتر بخوانید:

قوانین خاص وکالت

وکالت در قوانین خاص دادرسی

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

مکاتبات

منبع: مجموعه کامل مقررات وکالت - دکنر نصرالله قهرمانی -ابراهیم یوسفی محله

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقررات وکالت+ 0
مخالفم - 0

 

سرخط خبرها: