حقوق خبر

ضرب المثل های ایرانی (قسمت شانزدهم)

ضرب المثل های ایرانی

پایگاه خبری حقوق نیوز

چنته خالی شدن

تمام شدن، از دست دادن و نداشتن سرمایه یا علم و یا سخنی برای گفتن و ...

چند کلمه هم از مادر عروس بشنو

تمسخر و تحقیر کسی که خود را داخل حرف دیگران کند.

چنگی به دل نمی زد

چیزی که جالب و دلچسب نباشد و مطبوع و مطلوب واقع نشود.

چوب خدا صدا نداره، اگه بزنه دوا ندارد

وقتی خدا بخواهد کسی را تنبیه کند به طریقی چنان درمانده و گرفتارش می کند که شخص حتی فکرش را نکرده و راه چاره ای برایش وجود نداشته باشد.

چوب خط پر شدن

زیاد شدن بدهی و یا پر و لبریز شدن پیمانه عمر.

چوب دو سر طلا

کسی که نزد هر دو طرف دوست و دشمن خفبف و بی آبرو شده باشد.

چوب را که برداری گربه دزده فرار می کنه

مقصر با کوچک ترین حرکتی می ترسو و می گریزد.

چوب لای چرخ کسی گذاشتن

اشکال تراشی و مزاحمت، جلوگیری از پیشرفت کار.

چوب معلم گله، هرکی نخوره خله

خشم و عتاب معلم نه از سر آزار بلکه عین مهربانی است و هرکس آن را تجربه نکرده باشد در واقع چیزی نیاموخته و کم عقل و نادان تلقی می شود.

چوپان بی مزد

زحمت بی فایده، برای نادان و حق ناشناس رنج بردن.

چو دخلت نیست، خرج آهسته تر کن

باید متناسب با موجودی و درآمد خرج کرد.

چوس خور

خسیس، تنگ نظر.

چوسی آمدن

قمپز در کردن، تعاریف مبالغه آمیز و فخر فروشانه.

چهار دیوار اختیاری

معمولا در جواب اعتراض همسایه در مورد ایجاد مزاحمت می گویند. یعنی صاحب خانه هستم و ختیار تام امور خانه خود را دارم.

چهار چشمی نگاه کردن

با دقت و با کنجکاوی یا تعجب نگریستن.

چهارشنبه یکی پول گم می کنه یکی پیدا می کنه

موقعی که رنج و غم کسی باعث شادی دیگری شود.

چهار میخه کردن

محکم کاری کردن.

چهار نعل تاختن

تندروی در هر کاری.

چه علی خواجه، چه خواجه علی

فرقی نمی کند، هر دو حرف یا هر دو حساب یکی است و اختلافی ندارد.

چه کشکی، چه پشمی

انکار طلب یا وعده و قول و...

چیزی که عوض داره گله نداره

نباید از مقابله به مثل ناراحت شد.

حاجی حاجی مکه

کسی که برای شانه خالی کردن از انجام کاری برود و دیگر پیدایش نشود.

حاشا و کلا

اصرار و لجاجت، یکدندگی و پا فشاری روی حرف خود.

حرف باد هواست

اشاره به کسانی که روی قولشان نتوان حساب کرد و حرفشان اعتبار چندانی نداشته باشد.

حرفت مفت، کفشت جفت

 کسی که مزاحمی را جواب کرده، عذرش را بخواهد و راه خروج را نشانش دهد.

حرف تو دهن کسی گذاشتن

نظر خود را به دیگری القا کردن و حرفی را که نگفته از قول او گفتن.

حرف، حرف می آورد

به هنگام سخن گفتن از چیزی، حرف به موضوعات دیگر نیز کشیده شده و حرف های جدیدی به وجود می آید.

حرف حساب جواب ندارد

سکوت در برابر حرف حق و درست و به جا.

حرف حق تلخه

چون بسیاری از حرف های درست و به حق، واقعیتی تلخ و غیر قابل انکار را بیان می کنند و ممکن است به ضرر بعضی تمام شود.

حرف دهنت را بفهم

به کسی که هنگام صحبت به دلیلی از ادب خارج شده و حرف نامربوطی زده و به مخاطب توهین کند.

 

منبع: کتاب ضرب المثل های ایرانی- مهتاب منصوری

پایگاه خبری حقوق نیوز - فرهنگی و هنری  + 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: