حقوق خبر
مونیکا مندز لیس

1001 پرسش قبل از ازدواج (قسمت 8)

چنان چه تا به حال حیوان دست آموز خانگی برای خود داشته اید می توانید بفهمید که پیوند عاطفی میان انسان و حیوان تا چه حد می تواند قوی و نیرومند باشد. اشعار بسیاری در وصف زیبایی سگ ها و گربه های پشمالو و پرندگان با پرهای زیبا سروده شده و حتی از آن ها مجسمه ها و آثار تاریخی زیبایی ساخته شده است. مراقب باشید و بدانید که برخی از حیوانات دست آموز خانگی می توانند بسیار حسود و انحصارطلب باشند. این قبیل حیوانات خانگی می توانند از این که همسرتان را خیلی دوست دارید ناراحت شوند. از همه بدتر ممکن است همسرتان از این که بیش از حد سگ تان را دوست دارید ناراحت و عصبانی شود

1001 پرسش قبل از ازدواج (قسمت 8)
 

پایگاه خبری حقوق نیوز

حیوانات خانگی یا دست آموز

چنان چه تا به حال حیوان دست آموز خانگی برای خود داشته اید می توانید بفهمید که پیوند عاطفی میان انسان و حیوان تا چه حد می تواند قوی و نیرومند باشد. اشعار بسیاری در وصف زیبایی سگ ها و گربه های پشمالو و پرندگان با پرهای زیبا سروده شده و حتی از آن ها مجسمه ها و آثار تاریخی زیبایی ساخته شده است. مراقب باشید و بدانید که برخی از حیوانات دست آموز خانگی می توانند بسیار حسود و انحصارطلب باشند. این قبیل حیوانات خانگی می توانند از این که همسرتان را خیلی دوست دارید ناراحت شوند. از همه بدتر ممکن است همسرتان از این که بیش از حد سگ تان را دوست دارید ناراحت و عصبانی شود.

به همراه همسرتان به هریک از پرسش های زیر پاسخ دهید.

1-آیا در کودکی در خانه ی خود سگ یا گربه یا حیوان خانگی دیگری داشته اید.

2- آیا در گذشته تجربه یا خاطره ای تلخ و ناراحت کننده با یک حیوان خانگی داشته اید؟

3-آیا پس از ازدواج برای خود حیوان خانگی (گربه، پرنده ماهی و...) خواهید خرید؟ اگر پاسخ شما مثبت است چه حیوانی؟ و چه تعداد؟

4-آیا از داشتن برخی از حیوانات دست آموز خانگی امتناع خواهید کرد؟

5-آیا حیوانات ولگرد، بی سرپناه و بی خانمان را از خیابان انتخاب کرده و با خود به خانه خواهید آورد؟

6- چنان چه شما و همسرتان هر دو حیوانات خانگی نگه داری می کنید آیا این حیوانات پس از ازدواج با شما زندگی خواهند کرد؟

7- آیا حیوانات خانگی خود را نازا و عقیم خواهید کرد؟

8- چنان چه مجبور باشید آیا می توانید حیوانات خانگی خود را ترک و فراموش کنید؟ یا به کس دیگری بدهید؟

9- چنان چه همسرتان به حیوان خانگی شما حساسیت داشته باشد چه کار خواهید کرد؟

10- آیا پنهانی از حیوان خانگی همسرتان متنفرید و درها و پنجره ها را برای او باز می گذارید تا بتوانید از شرش خلاص شوید؟

11- چه کسی مسئوولیت و هزینه های مراقبت و نگه داری از حیوانات خانگی شما را بر عهده خواهد گرفت؟

12- چنان چه حیوان خانگی شما به نحوی تهاجمی و تخاصمی با همسرتان رفتار کند چه کار خواهید کرد؟

13- آیا وقتی همسرتان نیست با حیوان مورد علاقه اش بدرفتاری می کنید؟

14- آیا حیوانات خانگی خود را لوس و نُنُر بار می آورید؟ چنان چه پاسخ تان مثبت است، چگونه؟

15- آیا دوست دارید برخی از حیوانات خانگی دوستان تان مال شما باشد؟ چنان چه آن ها از عهده ی مخارج و هزینه های نگه داری حیوانات برنیایند آیا آن ها را قبول خواهید کرد؟

16- چنان چه حیوانات خانگی شما صدمه ای به همسرتان بزند و یا آسیب هایی به در و دیوار خانه وارد کند، آیا هزینه ها و مخارج درمانی و تعمیراتی را خودتان پرداخت خواهید کرد یا از همسرتان انتظار دارید که هزینه ها را تقبل کند؟ چنان چه حیوان خانگی همسرتان چنین ضررهایی به شما بزند، آیا هزینه های مربوط را خودتان پرداخت خواهید کرد؟

17- چنان چه همسایگان رسمی و قانونی شکایت کنند چه کار خواهید کرد؟

18- آیا به حیوانات خانگی خود اجازه خواهید داد بدون حضور و نظارت شما در محل پرسه بزنند؟

19- چنان چه بخواهید یک حیوان خانگی بخرید و همسرتان مخالفت کند چه کار می کنید؟

20- آیا تا به حال شده همسرتان تهدیدتان کند که چنان چه حیوان خانگی خود را کنار نگذارید از شما جدا خواهد شد؟ آیا تا به حال شده شما به این دلیل همسرتان را به جدایی و طلاق تهدید کرده باشید؟

بیشتر بخوانید:

54 دام در روابط بین زن و شوهر

1001 پرسش قبل از ازدواج (قسمتهای دیگر)

 

منبع: 1001 پرسش که می بایست قبل از ازدواج از همسر آینده تان بپرسید - مونیکا مندز لیس

پایگاه خبری حقوق نیوز - زناشویی+ 0
مخالفم - 0

 

سرخط خبرها: