حقوق خبر

معرفی کتب حقوقی

Feed Link JS News
نشر میزان

کتاب آسیب شناسی حقوق کودکان در ایران

    به گزارش حقوق نیوز با...
۰۱ آبان ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۱
تاریخ: ۰۱ آبان ۱۳۹۶
بازدید: 81341
دسته بندی: معرفی کتب حقوقی
دکتر حمید بهره مند ، زهرا ساکیانی

کتاب اقتصاد جرم

  به گزارش حقوق نیوز  به نقل از...
۲۷ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۴
تاریخ: ۲۷ مهر ۱۳۹۶
بازدید: 82025
دسته بندی: معرفی کتب حقوقی
نوریس کسن

کتاب اصول جرم شناسی

  به گزارش حقوق نیوز به نقل...
۲۷ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۷
تاریخ: ۲۷ مهر ۱۳۹۶
بازدید: 82296
دسته بندی: معرفی کتب حقوقی
بهنام غفاری فارسانی

کتاب حقوق رقابت و ضمانت‌اجراهای مدنی آن

    حقوق نیوز به نقل از...
۲۴ مهر ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۸
تاریخ: ۲۴ مهر ۱۳۹۶
بازدید: 75247
دسته بندی: معرفی کتب حقوقی

کتاب پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی(از نظریه تا کاربرد)

      حقوق نیوز به نقل...
۲۲ مهر ۱۳۹۶ - ۲۲:۰۵
تاریخ: ۲۲ مهر ۱۳۹۶
بازدید: 71983
دسته بندی: معرفی کتب حقوقی

کتاب حقوق شهروندی در قلمرو شهرنشینی

  حقوق نیوز به نقل از انتشارات...
۲۲ مهر ۱۳۹۶ - ۲۱:۰۳
تاریخ: ۲۲ مهر ۱۳۹۶
بازدید: 81454
دسته بندی: معرفی کتب حقوقی

کتاب نظریه‌ها و نظریه‌پردازان جرم‌شناسی(منبع مناسب برای آزمون های ارشد و دکتری)

    حقوق نیوز به نقل از...
۲۲ مهر ۱۳۹۶ - ۲۰:۴۰
تاریخ: ۲۲ مهر ۱۳۹۶
بازدید: 74313
دسته بندی: معرفی کتب حقوقی

کتاب حقوق مالکیت فکری در سازمان تجارت جهانی

  حقوق مالکیت فکری در سازمان تجارت...
۲۲ مهر ۱۳۹۶ - ۱۲:۵۳
تاریخ: ۲۲ مهر ۱۳۹۶
بازدید: 81297
دسته بندی: معرفی کتب حقوقی

کتاب جرم شناسی فضای مجازی:کشف جرایم اینترنتی و رفتار مجرمانه

    به گزارش حقوق نیوز  به...
۲۲ مهر ۱۳۹۶ - ۱۳:۲۰
تاریخ: ۲۲ مهر ۱۳۹۶
بازدید: 80643
دسته بندی: معرفی کتب حقوقی
سرخط خبرها: