حقوق خبر

معرفی کتب حقوقی

Feed Link JS News
سعید مدنی قهفرخی/ امیر حمزه زینالی

آسیب شناسی حقوق کودکان در ایران

    پایگاه خبری حقوق...
۰۱ آبان ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۱
تاریخ: ۰۱ آبان ۱۳۹۶
بازدید: 81565
دسته بندی: معرفی کتب حقوقی
هارولد وینتر

اقتصاد جرم

  پایگاه خبری حقوق...
۲۷ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۴
تاریخ: ۲۷ مهر ۱۳۹۶
بازدید: 82216
دسته بندی: معرفی کتب حقوقی
موریس کسن

اصول جرم شناسی

  پایگاه خبری حقوق نیوز کتاب...
۲۷ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۷
تاریخ: ۲۷ مهر ۱۳۹۶
بازدید: 82601
دسته بندی: معرفی کتب حقوقی
بهنام غفاری فارسانی

حقوق رقابت و ضمانت‌اجراهای مدنی آن

  پایگاه خبری حقوق نیوز کتاب...
۲۴ مهر ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۸
تاریخ: ۲۴ مهر ۱۳۹۶
بازدید: 75450
دسته بندی: معرفی کتب حقوقی
غلامرضا محمدنسل

پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی(از نظریه تا کاربرد)

      پایگاه خبری حقوق...
۲۲ مهر ۱۳۹۶ - ۲۲:۰۵
تاریخ: ۲۲ مهر ۱۳۹۶
بازدید: 72247
دسته بندی: معرفی کتب حقوقی
عباس کریمی/غلامرضا کامیار

حقوق شهروندی در قلمرو شهرنشینی

  پایگاه خبری حقوق...
۲۲ مهر ۱۳۹۶ - ۲۱:۰۳
تاریخ: ۲۲ مهر ۱۳۹۶
بازدید: 81846
دسته بندی: معرفی کتب حقوقی
غلامرضا محمدنسل

نظریه‌ها و نظریه‌پردازان جرم‌شناسی(منبع مناسب برای آزمون های ارشد و دکتری)

  پایگاه خبری حقوق نیوز کتاب...
۲۲ مهر ۱۳۹۶ - ۲۰:۴۰
تاریخ: ۲۲ مهر ۱۳۹۶
بازدید: 74572
دسته بندی: معرفی کتب حقوقی
وحید بزرگی/امیر هوشنگ فتحی زاده/میرهادی سیدی

حقوق مالکیت فکری در سازمان تجارت جهانی

  پایگاه خبری حقوق نیوز حقوق...
۲۲ مهر ۱۳۹۶ - ۱۲:۵۳
تاریخ: ۲۲ مهر ۱۳۹۶
بازدید: 81593
دسته بندی: معرفی کتب حقوقی
کی .جیشانکار

جرم شناسی فضای مجازی:کشف جرایم اینترنتی و رفتار مجرمانه

    پایگاه خبری حقوق...
۲۲ مهر ۱۳۹۶ - ۱۳:۲۰
تاریخ: ۲۲ مهر ۱۳۹۶
بازدید: 80971
دسته بندی: معرفی کتب حقوقی
سرخط خبرها: